ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ข่าวเกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยงวันนี้

15 ต.ค. 2563
54 0
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่จะคัดสรรอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักที่บ้านอย่าง หมา-แมว ที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่กำลังมาแรงอย่าง โรยัล คานิน ที่ได้พัฒนาอาหารสูตรพิเศษเพื่อดูแลสุขภาพและความต้องการพิเศษ เพิ่มทางเลือกให้แก่เจ้าของน้องหมาน้องแมวได้ไปเติมความสุขให้สัตว์แสนรัก

ข่าวแนะนำ

เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
11 ต.ค. 2563
85 0
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri - Map) พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) บัตรดินดีและปัจจัยการผลิต แก่พี่น้องเกษตรกร ณ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการช่วยเหลือ ส่งมอบความรู้แก่เกษตรกรเกษตรกร ให้ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของตลาด บนพื้นฐานของความสมัครใจของเกษตรกร และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
8 ต.ค. 2563
78 0
ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการโคขุนกู้วิกฤต COVID-19 จ.ขอนแก่น ปล่อยสินเชื่อแล้ว 16 ล้านบาท พร้อมกับส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร 6 ทางเลือก
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
7 ต.ค. 2563
79 0
รมช.ประภัตร นั่งหัวโต๊ะประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ขอนแก่น ดันอาชีพทางเลือกเลี้ยงสัตว์-ปลูกพืชน้ำน้อย ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ ผวจ.ขานรับเร่งเดินหน้าโครงการฯ
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
27 ก.ย. 2563
398 7
สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีการพบสารพาราควอตในน้ำปู โดยบอกว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายเอ็นจีโอพูดไม่หมด ชี้จะเป็นอันตรายต่อร่างกายก็ต่อเมื่อกินวันละ "7 กิโลกรัม" เท่านั้น
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
26 ก.ย. 2563
81 1
ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น 1.6 แสนตันต่อปี แก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ พร้อมยังได้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
25 ก.ย. 2563
66 0
"รมช.ประภัตร โพธสุธน" เปิดงาน มหกรรมเปิดบ้านสุรินทร์ เร่งผลักดันส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านชายแดนเพิ่มมูลค่าการค้า พร้อมหนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
24 ก.ย. 2563
233 4
"เฉลิมชัย"จัดใหญ่ จับมือภาคเอกชน ดำเนินโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 อย่างเต็มรูปแบบ หลังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 63 นี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. กว่า 200,000 ชุด
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
21 ก.ย. 2563
146 0
"ประภัตร โพธสุธน" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายกรมการข้าว กำชับการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ และต้องเพียงพอต่อเกษตรกร เนื่องจากมีความต้องการมาก
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
17 ก.ย. 2563
43 0
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขยายผลเกษตรแปลงใหญ่ ร่วมมือริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตร
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
10 ก.ย. 2563
87 0
ตัวแทนสมาคมชาวไร่อ้อย 37 สถาบัน มอบหนังสือให้ รัฐมนตรีเกษตรฯ ทบทวนผลกระทบจากการแบนสารพาราควอต หลังเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเดือดร้อนหนักจากการยกเลิกสารดังกล่าว
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
9 ก.ย. 2563
120 1
ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จำกัด นำร่องรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในเขตจตุจักร กรุงเทพฯ เปิดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์จากทั่วประเทศ พร้อมรุกตลาดออนไลน์กระจายสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
7 ก.ย. 2563
119 5
กรมปศุสัตว์ย้ำสุกรกินได้ปลอดภัย เตือนอย่าหลงเชื่อขบวนการปล่อยข่าวลวง กดราคาสุกรซ้ำเติมเกษตรกรช่วงไวรัสโควิด-19 ย้ำประชาชนอย่าแชร์ อย่าตกเป็นเครื่องมือของขบวนการดังกล่าว
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
2 ก.ย. 2563
69 0
กระทรวงพาณิชย์ขานรับนโยบาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ชู ''เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด'' ให้พาณิชย์จังหวัด สวมบท"เซลส์แมน" นำสินค้าในท้องถิ่น เชื่อมโยงการค้าข้ามจังหวัด
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
1 ก.ย. 2563
109 0
กรมการข้าว นำทีมคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ดและศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเก่าน้อย ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ด้านประธานศูนย์ข้าวชุมชนเรียกร้องให้รัฐช่วยดูแลด้านการตลาดข้าวหอมอินทรีย์ หลังราคาไม่ต่างจากข้าวหอมทั่วไป
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
30 ส.ค. 2563
379 18
ส่องอาณาจักรซูเปอร์มาเก็ตกล้วยไม้ยักษ์ใหญ่เมืองไทย"แอร์ออร์คิดส์ แลบ"เร่งปรับทุกด้านรับนักท่องเที่ยวหลังรัฐบาลปลดล็อกโควิด-19 ขยายพื้นที่เรือนรับรอง เสริมไม้ดอกไม้ประดับครบทุกกลุ่มตั้งแต่ไม้ตัดดอกยันไม้ตัดใบ เอาใจลูกค้านำไปตกแต่งบ้าน
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
28 ส.ค. 2563
166 1
สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

เจาะประเด็นร้อน ดูทั้งหมด

10 ก.ค. 2563
305.70K 53
สืบเนื่องจากกรณีที่มีชาวเน็ตนำเรื่องราวของพ่อแม่น้องชมพู่ออกมาเผยแพร่ว่าแม่น้องชมพู่ท้องตอนแยกกับพ่อ จนทำให้ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารย์และตั้งคำถามกันมากมาย ว่าน้องชมพู่เป็นลูกใคร ล่าสุดพ่อทนกระแสไม่ไหวจึงต้องออกมาเปิดเผยความจริง!!!

แนะนำจาก บก. ดูทั้งหมด

4 ส.ค. 2563
504.40K 651
นักร้องสาวเจนนี่โป๊ะ ชาวเน็ตจับผิดหลังเคยให้สัมภาษณ์ตามรายการ ลั่น!ชีวิตเคยลำบาก ชาวเน็ตขุดรูปถาม " ไหนเคยจนมาก่อน ตอนไหน ยังเห็นใส่ทองเต็มตัวอยู่เลยปี 2554 "