ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข่าวเกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยงวันนี้

23 มิ.ย. 2564
8 0
เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้เสร็จตามเป้า พร้อมเดินหน้าสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ .

ข่าวแนะนำ

เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
15 มิ.ย. 2564
35 0
บอร์ด กยท.ไฟเขียว โครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ระยะที่ 2 ขยายผลดำเนินโครงการทั่วประเทศ สนองความต้องการของเกษตรกร มั่นใจช่วยยกระดับราคาซื้อขายยางในตลาด และเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดความเสี่ยง ในขณะที่ผู้ประกอบการจะได้ยางที่มีคุณภาพ
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
14 มิ.ย. 2564
46 0
กรมการข้าวจับมือองค์กรชาวนาร่วมภาคเอกชน เดินหน้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ตั้งเป้าพื้นที่ผลิต 60 ล้านไร่ .
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
7 มิ.ย. 2564
93 0
เกษตรฯ ปักหมุดเตรียมเน้นผลิตข้าว 5 ประเภท ให้สอดคล้องกับตลาด ตั้งเป้าพื้นที่ผลิต 66 ล้านไร่ พร้อมถกการบริหารจัดการน้ำ ให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก จากปัญหาฝนทิ้งช่วง
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
4 มิ.ย. 2564
150 0
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดทางออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
2 มิ.ย. 2564
266 0
รมว.เฉลิมชัย ปล่อยคาราวานรถสินค้าเกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนับสนุนเรือนจำ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
29 พ.ค. 2564
131 0
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผมได้สั่งการ กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าแก้ปัญหา โรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งให้ยึดถึงความเดือดพี่น้องเกษตรกรเป็นเรื่องเร่งด่วน และดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยได้กำชับให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเตรียมแผนขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด เน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินโครงการให้ทันกับระยะเวลาที่กำหนด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ควบคู่กับการดำเนินโครงการด้วย
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
28 พ.ค. 2564
136 0
'มนัญญา 'เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกินในโคกระบือ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ยาฆ่าแมลงและถังฉีดพ่นให้กับสหกรณ์ในเขตภาคกลาง .
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
26 พ.ค. 2564
177 0
จังหวัดพัทลุง โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแล้ว จำนวน 19 แปลง ซึ่งเป็นแปลงที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็นเงินกว่า 43 ล้านบาท
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
25 พ.ค. 2564
90 0
กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับเกษตรกร ด้วยการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 2564 หวังสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความ ยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย .
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
22 พ.ค. 2564
101 0
"ชวลิต" เผยไวรัส Capripox virus จากแอฟริกาบุกอีสาน โจมตีโค กระบือ ชาวบ้านกลัว "โคจะตาย" มากกว่า "โควิด" เสียอีก ขอวัคซีนฉีดโค กระบือ ด่วน .
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
2 พ.ค. 2564
1.10K 0
อย. เผยจากกระแสตื่นตัวกัญชา ใครที่จะปลูกกัญชา ต้องขออนุญาตอย่างถูกต้อง ภาคการเกษตรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือภาคการศึกษาสามารถขออนุญาตปลูก ผลิต หรือสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานรัฐได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน ประชาชน ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติดได้ แต่ต้องได้มาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
28 เม.ย. 2564
72 0
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19กระทบต่อการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลให้มีปัญหาเรื่องรายได้ของครัวเรือน ดังนั้น ขอชวนพี่น้องสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมมือกันช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้สามารถพ้นวิกฤติ โดยการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดหนี้ซึ่งเป็นปัญหาหลัก และช่วยหามาตรการสร้างรายได้เพิ่มให้สมาชิก เพื่อให้ทุกคนสามารถมีเงินเลี้ยงตัวและครอบครัวผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปได้โดยไม่เดือดร้อนมากนัก ซึ่งก่อนหน้านี้กรมได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเปิดให้สหกรณ์แต่ละแห่งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่เหมาะสม ภายใต้แนวทางกฎหมายสหกรณ์ นอกจากนั้นกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) ยังมีเงินกองทุนมากกว่า300ล้านบาทเพื่อปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่องกู้ไปช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์ขณะนี้
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
26 เม.ย. 2564
519 61
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทั้ง 2 โครงการดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเกษตรกรอย่างยั่งยืน
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
27 มี.ค. 2564
272 0
วันที่ 27 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรข้าวและผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ขอนแก่น ชุมแพ อุดรธานีและสารวัตรข้าวที่รับผิดชอบในจังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจติดตาม ควบคุม กำกับสถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
26 มี.ค. 2564
238 0
วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดงานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมี ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุธิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย
เกษตร / ทำกิน / สัตว์เลี้ยง
26 มี.ค. 2564
267 0
"ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์" รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่.....................

เจาะประเด็นร้อน ดูทั้งหมด

6 ม.ค. 2564
22.00K 458
รายการเรื่องลับมาก ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.40 น. ทางเนชั่น ทีวี ช่อง 22 วันนี้ (6 ม.ค. 64) "ดร.เสรี วงษ์มณฑา" สัมภาษณ์ "ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์" อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรณีหนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ และหนังสือขุนศึกศักดินาและพญาอินทรี ซึ่งเป็นหนังสือดีขายดีในหมู่เยาวชนปลดแอก แต่เป็นหนังสือเจ้าปัญหา เป็นปัญหาอย่างไร

แนะนำจาก บก. ดูทั้งหมด

4 ก.พ. 2564
224.18K 6.67K
เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งใน อ.เทพา จ.สงขลา โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเกิดอาการเครียด ถึงขั้นชักปืนโชว์ต่อหน้านักเรียนขณะเข้าแถวหน้าเสาธง