น่าห่วง!! เตียงรับผู้ป่วยโควิดระดับวิกฤตในกทม.เหลือ 20 เตียง

กรมการแพทย์ ยอมรับเป็นห่วงกทม. เหลือเตียงรับผู้ป่วยโควิดระดับวิกฤต 20 เตียง อาการไม่รุนแรงเหลือ 300 เตียง ยืนยันว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมมือทำงานอย่างบูรณาการ
นพ.สมศักดิ์อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขต กทม. และปริมณฑลผู้ป่วยใหม่จำนวนมากส่งผลต่อสถานการณ์เตียงในโรงพยาบาล โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 64 ขณะนี้เตียงในสถานพยาบาลภาครัฐผู้ป่วยโควิดสีแดงคือ อาการหนักจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีจำนวนครองเตียงอยู่ที่ 409 รายเหลือเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยเพียงประมาณ 20 เตียงเท่านั้นซึ่งต้องเก็บไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีภาวะฉุกเฉินหรือต้องรับการผ่าตัดหรือการช่วยเหลือเร่งด่วน

ขณะที่ผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลืองมีจำนวนครองเตียงอยู่ที่ 3,937 ราย เหลือเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยโควิดสีเหลืองอีกประมาณ 300 ราย เท่านั้น ทั้งที่กลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการปานกลางหรือมีปัจจัยเสี่ยง จำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมมีความต้องการเตียงในกลุ่มนี้สูงขึ้น ทำให้สถานการณ์เตียงในเขตกทม.ขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างมาก แต่ขอยืนยันว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมมือทำงานอย่างบูรณาการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุด