สั่งปิดโรงแรมคลัสเตอร์วันเกิด14วัน

แพร่ - ผู้ว่าฯแพร่ ยันสั่งปิดโรงแรมเฮือนนานา 14 วัน หลังปล่อยให้มีการจัดปาร์ตี้วันเกิด จนเกิดคลัสเตอร์ กระจายเชื้อโรคโควิด-19 มีผู้ป่วยถึง 5ราย ส่วนการขอจัดซื้อวัคซีน ของ อปท.แพร่ ไม่ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมคกก.ควบคุมโรคติดต่อ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 21/64 ร่วมกันทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ในส่วนของ อปท.ที่เข้าร่วมประชุมมีนายเสรี ทรงศักดิ์ เลขานุการนายก อบจ.แพร่ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายณัฐพล ทองไหล ประธานชมรม อบต.จังหวัดแพร่ นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายสุแก้ว จันต๊ะวงศ์ ปลัดอำเภอเมืองแพร่ ตัวแทนของนายอำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564สั่งปิดโรงแรมคลัสเตอร์วันเกิด14วัน


นายสุแก้ว จันตะวงศ์ ปลัดอำเภอเมืองแพร่ ได้แจ้งว่า อำเภอเมืองแพร่ ได้ร้องทุกกล่าวโทษโรงแรมเฮือนนานา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 กรณีจัดการจัดงานปาร์ตี้วันเกิด โดยอำเภอเมืองแพร่ เสนอให้ปิดโรงแรมเฮือนนานา เป็นการชั่วคราว กรณีพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 87 ที่ได้ไปร่วมงานเลียงสังสรรค์ ณ โรงแรมเฮือนนานา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564

สั่งปิดโรงแรมคลัสเตอร์วันเกิด14วัน


การจัดงานดังกล่าวจัดโดยไม่ได้รับอนุญาต และฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 1455/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แม้ว่าทางโรงแรมจะได้มีการปิดตัวเองไปตั้งแต่วันที่ 18-31 มิถุนายน 2564 และมีการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 13 คนไว้ในโรงแรมแล้วก็ตาม แต่จากการตรวจสอบไม่พบฐานความผิดตาม พ.ร.บ.โรงแรมแต่อย่างใด และอำเภอเมืองแพร่ไม่มีอำนาจในการสั่งปิดโรงแรม จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สั่งให้มีการปิดโรงแรมดังกล่าวเป็นเวลา 14 วัน

ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ กล่าวถึงการสอบสวนโรคว่าการสอบสวนโรคในคลัสเตอร์ปาร์ตี้วันเกิด มีผู้ป่วยติดเชื้อที่เกี่ยวเนื่องกันจำนวน 5 รายนี้ ไม่ได้รับความร่วมมือในการสอบสวนเท่าที่ควร ในงานมีผู้เข้าร่วม กว่า 30 คน ผู้ร่วมงานบางรายไม่ทราบว่าเป็นใครและจากการสอบสวนผู้ร่วมงานทุกคนตอบเหมือนกันหมดว่าไม่ทราบว่าคนที่ร่วมงานบางคนเป็นใคร แต่ขณะนี้ได้ติดสอบสวนผู้ร่วมงานปาร์ตี้นี้ได้เกือบหมดทุกคนแล้วสั่งปิดโรงแรมคลัสเตอร์วันเกิด14วัน


ในส่วนของการปิดโรงแรมตามข้อเสนอของอำเภอเมืองแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ยืนยันว่าจะลงนามคำสั่งให้ปิดตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 14 วัน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งให้การดำเนินการการสอบสวนโรคให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมการสอบสวนติดตามผู้ร่วมงานปาต้ที่ยังตามตัวมาสอบสวนโรคไม่ได้ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ และ ปกครองอำเภอเมืองแพร่


สั่งปิดโรงแรมคลัสเตอร์วันเกิด14วันต่อจากนั้น นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ โดย สำนักงานส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้นำวาระเรื่องเสนอแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้างว่าตามมมติคณะกรรมการจัดหาวัคซีน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดหาวัคซีป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ อบจ.แพร่ เห็นชอบให้ทาง อปท.จัดซื้อวัคซีนได้และเทศบาลเมืองแพร่ มีงบประมาณจัดซื้อจำนวน 16.8 ล้านบาท เป็นการจัดซื้อและดำเนินการเอง อบจ.แพร่ มีงบประมาณจัดซื้อจำนวน 30-40 ล้านบาท เป็นงบดำเนินการสนับสนุนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ในการดำเนินการจัดซื้อวัคซีน

นพ.ขจร วินัยพานิชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยากล่าวว่า ทางรัฐบาลมีวัคซีนเพียงพอต่อจำนวนประชากร 70 เปอร์เซ็นต์ จึงยังไม่มีมติเห็นชอบในการจัดหาวัคซีนเพิ่มอีกเพียงแต่การฉีดวัคซีนในขณะนี้ เป็นการทยอยฉีดให้ครบ ไม่ฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ แต่ดำเนินการในพื้นที่ๆมีความจำเป็นก่อน ยืนยันว่าวัคซีนมีเพียงพอ นอกจากนี้แล้วส่วนกลางไม่มีนโยบายขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องนี้


สั่งปิดโรงแรมคลัสเตอร์วันเกิด14วันขณะที่นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ยังไม่มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเอง แต่ได้แจ้งให้ อบจ.แพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ ให้จัดทำแผนการจัดหา การจัดซื้อ รวมถึงการดำเนินการเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

สั่งปิดโรงแรมคลัสเตอร์วันเกิด14วัน