คอเหล้าเฮ! "ผู้ว่าฯ ภูเก็ต" ไฟเขียวนั่งดื่มในร้านถึง 5 ทุ่ม

"ณรงค์" ผู้ว่าฯ ภูเก็ต มีคำสั่งคลายล็อก 10 กิจกรรม อนุญาตให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ถึง 5 ทุ่ม และโต๊ะสนุกปิดได้ดึกเหมือนกัน ส่วนผับบาร์ คาราโอเกะ สนามมวย สนามไก่ชน ยังคงต้องรอต่อไป

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งผ่อนคลายการปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว ตามแผน Phuket Tourism Sandbox วันที่ 1 ก.ค.เบื้องต้นอนุญาตให้ผ่อนคลายกิจกรรม 10 ประเภท ประกอบด้วย


ไฟเขียวร้านอาหารดื่มแอลกอฮอล์
1. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอน หรือสอบฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่นร้านเกม และสวนสนุกที่งดการให้บริการ
3.ร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มิได้ประกอบกิจการ เป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้บริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยให้มีการจำหน่าย และบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น
4.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ
5.สนามกีฬาหรือสถานีเพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส แบดมินตัน สามารถเปิดให้บบริการได้ตามปกติ และจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้เข้าชมในสนาม
6.ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมตกแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสตรีสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ
7. สถานที่จัดให้มีโต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียดโต๊ะพูลหรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันโดยจัดให้มีการเล่นได้ระหว่างเวลา 15.00-23.00 น.
8.ร้านเกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามกฎหมายกำหนด
9.โรงภาพยนต์ โรงมหรสพ สวนน้ำให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆ ยกเว้นสวนสนุก เครื่องเล่นประจำที่ หรือเครื่องเล่นแบบเคลื่อนที่กลางแจ้ง ให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่ 06.00-20.00 น.
10.การรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์จำหน่ายบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ ชายหาด สวนสาธารณะให้ถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

คอเหล้าเฮ! "ผู้ว่าฯ ภูเก็ต" ไฟเขียวนั่งดื่มในร้านถึง 5 ทุ่ม
ห้ามรวมกลุ่มเกิน 200 คน-อนุญาตจัดงานเลี้ยง
นอกจากนี้ห้ามจัดกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล จำนวนมากกว่า 200 คน หรือเว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค
นอกจากนี้ให้สามารถการจัดกิจกรรมทางสังคม งานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง งานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ และเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ รวมถึงการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม เช่น งานพิธีการศพ งานอุปสมบท งานมงคลสมรส วันสำคัญทางศาสนาหรืองานบุญ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรค


ผ่อนคลายถ่ายทำภาพยนตร์
การผ่อนคลายสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ หรือการถ่ายทำสื่อในลักษณะคล้ายกัน ให้สามารถดำเนินการได้ ภายใต้มาตรการที่ประกาศกำหนด ในการจำกัดจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมการถ่ายทำ การยกเว้นไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในบางกรณี

คอเหล้าเฮ! "ผู้ว่าฯ ภูเก็ต" ไฟเขียวนั่งดื่มในร้านถึง 5 ทุ่ม
ผับบาร์-สนามชนไก่ ยังไม่เปิด
ส่วนผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทุกแห่ง ยังคงให้ปิดเป็นการชั่วคราว รวมถึงสนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งนก สนามแข่งไก่ สนามมวย หรือสถานที่จัดให้มีการเล่นการพนัน

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจมีความปิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 คำสั่งให้มีผลตั้งแต่ 21 มิ.ย.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

คอเหล้าเฮ! "ผู้ว่าฯ ภูเก็ต" ไฟเขียวนั่งดื่มในร้านถึง 5 ทุ่ม