โควิดก็กลัว สภาก็ต้องประชุม "ลุงชวน" สั่งเข้มมาตรการป้องกันหลังคนในติดเชื้อเพิ่ม

"ลุงชวน" ย้ำการประชุมพิจารณาวาระกฎหมายยาเสพติด-พ.ร.บ.ประชามติต้องเสร็จสิ้นภายในวันนี้ พร้อมขอความร่วมมือสมาชิกปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด หลังสภาฯพบคนติดเชื้อเพิ่ม

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดว่า เป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการจะต้องชี้แจงต่อรัฐสภา ซึ่งกลับมาพิจารณาร่วมกันที่ผ่านมาเป็นเดือนแล้ว และเข้าใจว่าวันนี้จะจบ แต่ปัญหามีอยู่เพียงว่าสมาชิกในห้องประชุมมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้นเวลาที่มีการลงมติทําให้เกิดความแออัดมากขึ้น จึงต้องพยายามลดความหนาแน่นของห้องประชุม แต่เมื่อต้องลงมติก็จำเป็นต้องเข้ามาอยู่ในห้องประชุมพร้อมกันจึงขอความร่วมมือสมาชิกให้สวมหน้ากากอนามัย เพราะการเว้นระยะห่างอาจจะทำยาก โดยหวังว่าการประชุมพิจารณาทั้งเรื่องวาระกฎหมายยาเสพติดและ พ.ร.บ.ประชามติจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้ เพราะพรุ่งนี้ (23 มิ.ย.) จะเป็นเรื่องของการพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ยอมรับว่าการพิจารณาวาระกฎหมายยาเสพติดอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะต้องพิจารณาและลงมติในรายมาตรา

โควิดก็กลัว สภาก็ต้องประชุม "ลุงชวน" สั่งเข้มมาตรการป้องกันหลังคนในติดเชื้อเพิ่มนายชวน ยังกล่างถึงข้อกังวลการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่รัฐสภาว่า เรื่องนี้มีการพูดคุยกับฝ่ายเลขาธิการสภาฯทุกวัน เพราะพบข้อมูลผู้ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือผู้ขายอาหารภายในอาคารรัฐสภาติดเชื้อโควิค แต่ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบถึงคนอื่น อย่างไรก็ตามขอร้องทุกฝ่ายขอให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดอย่างน้อยมีการสวมหน้ากากอนามัย 100% เพราะเรื่องอื่นอาจจะคงไม่ได้ทั้งหมดเช่นเรื่องของการเว้นระยะห่าง