ศบค.เผย ผู้ติดเชื้อวันนี้รวม 4,059 ราย หายกลับบ้าน 2,047 ราย เสียชีวิต 35 ราย

ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 รวม 4,059 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 3,984 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 75 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,047 ราย ผู้ป่วยสะสม 196,502 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 35 ราย

ศบค.เผย ผู้ติดเชื้อวันนี้รวม 4,059 ราย หายกลับบ้าน 2,047 ราย เสียชีวิต 35 ราย