ส่งนักรบชุดขาว-ช่วยรพ.บุษราคัม

น่าน - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมคณะร่วมส่ง "นักรบชุดขาว"ทีมที่ 2 สู้ศึกโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อิมแพคอารีนา เรียกร้องให้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีน มั่นใจฉีดได้ 70% จะเปิดจังหวัดได้อย่างปลอดภัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าตึก หัวหน้าฝ่าย บุคลากรโรงพยาบาลน่าน ได้ร่วมส่งกำลังใจให้"นักรบชุดขาว" ทีมที่ 2 จำนวน 6 คน ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน  -5 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 1 เดือน นำโดย นพ.วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (หัวหน้าทีมนักรบชุดขาว) พญ.นิชนันท์ ตันติศิริวิทย์ หัวหน้าทีมแพทย์ พว.อัจฉรา ศรีรินติ๊บ หัวหน้าชุดพยาบาล พว.พีรณัฐ สัจจา พว.ขนิษฐา เจื้อจิ๋ว พว.สิทธิชัย บุญมา และพว.พิมพิศา เทียมทินกฤต


ส่งนักรบชุดขาว-ช่วยรพ.บุษราคัมแพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า ชาวโรงพยาบาลน่านทุกคนมีความภูมิใจ ในภารกิจของโรงพยาบาลน่านวันนี้ คือ การส่งบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักรบชุดขาว จำนวน 6 คน ทีม 2 ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามระดับสีเหลือง  โดยนพ.วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน ผู้นำทีม ไปปฏิบัติงานเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลบุษราคัม พญ.นิชนันท์ ตันติศิริวิทย์ หัวหน้าทีมแพทย์ พว.อัจฉรา ศรีรินติ๊บ หัวหน้าชุดพยาบาล เป็นเวลา 1 เดือน


ส่งนักรบชุดขาว-ช่วยรพ.บุษราคัม


"ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังระดมการฉีดวัคซีน ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคมและกันยายน วัคซีนจะเข้ามากพอ ขอเชิญชาวน่านทุกคนให้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีน ถ้าเราฉีดได้จำนวนมาก 70 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถเปิดจังหวัดได้อย่างปลอดภัย อย่างไร ก็ตาม แม้ว่าตอนนี้ยังฉีดไม่ครบ ซึ่งจังหวัดน่าน ฉีดได้ 5 เปอร์เซ็นต์ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตัวตามชีวิตวิถีใหม่ หรือNew Normal ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ"แพทย์หญิงอัจฉรา กล่าว


ส่งนักรบชุดขาว-ช่วยรพ.บุษราคัม

นายแพทย์วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า  โรงพยาบาลน่าน ได้ส่งทีมนักรบขาว ประกอบด้วย แพทย์พยาบาล 6 คน ไปปฏิบัติภารกิจ ดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบุษราคัม ซึ่งเป็น รพ.สนามขนาดใหญ่ ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการน้อย และอาการปานกลาง กว่า 1 พันคน ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โรงพยาบาลบุษราคัม เป็นโรงพยาบาลสนาม ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ ต้องอาศัย เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องส่งแพทย์พยาบาลไปร่วมกันดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เราตามดูแลอยู่ส่งนักรบชุดขาว-ช่วยรพ.บุษราคัม"วันนี้น้องๆ นักรบชุดขาว ทุกคน มีจิตอาสาที่จะไปร่วมดูแลผู้ป่วยและมีความตั้งใจที่จะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย นำความรู้ ประสบการณ์มาฝากพวกเราทุกคนที่จะดูแลผู้ป่วยของเราดีขึ้น พวกเราทุกคนจะปฏิบัติตนป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี โดยทุกคนที่เดินทางไปครั้งนี้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มหมดทุกคน"นายแพทย์วสันต์ กล่าว

ส่งนักรบชุดขาว-ช่วยรพ.บุษราคัม

ด้านสถานการณ์โควิด-19 จ.น่าน วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม 147 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษาอยู่ 23 ราย โรงพยาบาลสนาม 0 ราย รักษาหายสะสม 122 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย หลังจากมีผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด มีการระบาดอยู่ 2 พื้นที่ คือพื้นที่ อ.ปัว พบผู้ป่วย 12 ราย และพื้นที่ อ.สันติสุข 7 ราย ต้องมีการเฝ้าระวังอยู่ ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ในพื้นที่สีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มข้น ต้องควบคุมเป็นพิศษ


ส่งนักรบชุดขาว-ช่วยรพ.บุษราคัม
ทั้งนี้ จากข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการโควิด -19 จ.นนทบุรี ได้สรุปข้อมูลผู้ป่วย ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 115 ราย (แคมป์ก่อสร้าง 40 ราย) สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญแคมป์ก่อสร้าง สถานที่ทำงาน ครอบครัวและตลาด พบผู้ติดเชื้อเพศหญิง 50 ราย เพศชาย 65 ราย ชาวต่างชาติ 29 ราย (เมียนมา 28 ราย และกัมพูชา 1 ราย) พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ อ.ปากเกร็ด 54 ราย อ.บางบัวทอง 20 ราย อ.เมือง 17 ราย อ.บางใหญ่ 16 ราย อ.ไทรน้อย 5 ราย และอ.บางกรวย 3 ราย

ส่งนักรบชุดขาว-ช่วยรพ.บุษราคัม