ตร.แพร่ปล่อยแถว-กวาดล้างอาชญากรรม

แพร่ - ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงโควิด-19 ระบาด เน้นบ่อนการพนัน อาวุธปืน ลักลอบเข้าเมือง
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่  21 มิถุนายน 2564 ที่สภ.เมืองแพร่ พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผบก.ภ.จว.แพร่ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.แพร่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตร.แพร่ปล่อยแถว-กวาดล้างอาชญากรรม

พ.ต.อ.พงษ์พีระ การะเกตุ ผกก.ฝอ.ภ.จว.แพร่  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) และตำรวจภูธรภาค 5 ได้มีมาตรการเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มุ่งเน้นความผิดเกี่ยวกับบ่อนการพนัน อาวุธปืน การสืบสวนจับกุมขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงอาชญากรรมทุกรูปแบบ นั้น ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการดังกล่าว เพราะปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดเหตุอาชญากรรมดังกล่าวได้ทุกพื้นที่ และประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งหากไม่มีมาตรการป้องกันปราบปรามเชิงรุกจะทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดปัญหาสังคม และส่งผลกระทบถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตร.แพร่ปล่อยแถว-กวาดล้างอาชญากรรมดังนั้นตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวการระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร ฝ่ายปกครอง สรรพสามิต เทศกิจ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวน 200 นาย

ตร.แพร่ปล่อยแถว-กวาดล้างอาชญากรรม