สั่งช่วยเหลืิอ "ธเนตร" นักเคลืิ่อนไหวการเมืองติดคุกคดีอาญา

"สมศักดิ์" รมว.ยุติธรรม สั่งกรมคุ้มครองสิทธิทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องเยียวยา "ธเนตร อนันตวงษ์" นักเคลื่อนไหวการเมือง หลังบุกทำเนียบร้องขอความช่วยเหลือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.สื่อมวลชนรายงานข่าวกรณีนายธเนตร อนันตวงษ์ นักกิจกรรมทางการเมือง เรียกร้องเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายแก่จำเลยคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จากการถูกดำเนินคดีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ และความผิดต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งเห็นว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม จึงมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฎว่าบุคคลดังกล่าวยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 ม.ค.2564 ตามเลขที่คำขอ 2/กทม./ก.ท.630318/2564 ซึ่งมิใช่วันที่ 18 ธ.ค.2563 ตามข่าวแต่อย่างใด 

สั่งช่วยเหลืิอ "ธเนตร" นักเคลืิ่อนไหวการเมืองติดคุกคดีอาญานายเรืองศักดิ์ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กรุงเทพมหานคร 2 ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2564 พิจารณา กลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2564 โดยมีมติให้ฝ่ายเลขานุการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ตนมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อพบนายธเนตร บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแล้วเพื่อรายงานความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือให้เจ้าตัวทราบด้วยแล้ว

สั่งช่วยเหลืิอ "ธเนตร" นักเคลืิ่อนไหวการเมืองติดคุกคดีอาญา