ผวา!! พบแม่บ้านเก็บจานในสภา ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2 คน

สภาวุ่น พบแม่บ้านเก็บจานติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2 คน สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง 3 วัน พร้อมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงไปตรวจหาเชื้อเพิ่ม ยืนยันยังควบคุมการแพร่ระบาดได้
นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจคัดกรองโควิดจากกลุ่มเสี่ยง 2 กลุ่มภายในรัฐสภา ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเก็บจานและกลุ่มแม่บ้านเสิร์ฟเครื่องดื่มกับอาหารให้รัฐมนตรีและส.ส.ว่า พบการติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน จากกลุ่มแม่บ้านเก็บจาน โดยขณะนี้ได้ปิดพื้นที่เสี่ยงแล้วเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้พร้อมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงไปตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม


ส่วนกลุ่มแม่บ้านที่เสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารให้รัฐมนตรีนั้น จากการตรวจหาเชื้อไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม แต่ให้สั่งกักตัวให้ครบกำหนดตามมาตรการสาธารณสุข ยืนยันว่ารัฐสภายังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดภายในรัฐสภาได้ ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อก็จะมีการตีกรอบการตรวจหาเชื้อและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยหลังจากที่พบแม่บ้านติดเชื้อโควิดนั้น ในวันนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ปรับมาตรการภายในโรงอาหาร โดยลดจำนวนเก้าอี้ที่โต๊ะอาหารให้เหลือเพียงโต๊ะละ 1 ที่นั่งหรือหากเป็นโต๊ะใหญ่สามารถนั่งได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง และจะมีฉากพลาสติกใสกั้นระหว่างที่นั่ง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของละอองฝอยระหว่างการรับประทานอาหาร