ถึงไทยแล้ว วัคซีน"ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดส จีน เผย ส่งวัคซีนให้ไทยแล้ว 8.5 ล้านโดส

ถึงไทยแล้ว วัคซีน"ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดส สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เผย ส่งวัคซีนให้ไทยแล้วจำนวน 11 ล็อต รวมทั้งสิ้น 8.5 ล้านโดส

วันนี้(20 มิ.ย.64) เพจChinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ภาพพร้อมข้อความ"วัคซีนซิโนฟาร์มของจีนล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดสส่งถึงไทยแล้ว" ระบุว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดสที่ฝ่ายไทยจัดซื้อได้ส่งมาถึงกรุงเทพฯ อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดที่สองของจีนที่ส่งเข้ามาในประเทศไทยต่อจากวัคซีนซิโนแวค ปัจจุบัน จีนได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน 11 ล็อต รวมทั้งสิ้น 8.5 ล้านโดส วัคซีนซิโนฟาร์มได้รับการอนุมัติใช้งานในกรณีฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก (WHO) แล้ว วัคซีนจีนจะช่วยไทยต่อสู้กับโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด