นร.เทคนิคแพร่ติดโควิด-รอผลตรวจอีก10ราย

แพร่ -วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ประกาศปิดการเรียน 3 วัน ระหว่าง 21-23 มิถุนายนนี้ หลังพบนักเรียนติดโควิด 1 ราย รอผลตรวจอีก 10 ราย ขณะที่โรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปิดเพิ่มอีก 5 แห่ง หันไปเรียนออนไลน์แทน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลแพร่ ว่ามีนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย จากการสอบสวนเชื่อได้ว่าติดเชื้อมาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย โดยผู้ติดเชื้อเป็นนักเรียน แผนกวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 ระบบทวิภาคี เข้าเรียนที่วิทยาลัยในวันที่ 14- 15 มิถุนายน 2564 4 ทางโรงพยาบาลแพร่ได้รับนักเรียนรายนี้ไว้ในการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามกระบวนการในการควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข


นร.เทคนิคแพร่ติดโควิด-รอผลตรวจอีก10รายวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ยังได้แจ้งว่าทางวิทยาลัยได้ดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดนักเรียนที่ติดเชื้อดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำ พบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิด 28 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 24 ราย และสัมผัสเสี่ยงต่ำ 4ราย โดยได้รับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งผลการตรวจไม่พบเชื้อ 9 ราย ส่วนอีก 10 รายรอผลตรวจ และนัดตรวจหาเชื้อในวันที่ 20 มิถุนายน อีก 9 ราย ในรายที่ไม่พบเชื้อยังคงให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน

พร้อมกันนี้ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ได้ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณวิทยาลัยตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรณีเกิดการระบาด


นร.เทคนิคแพร่ติดโควิด-รอผลตรวจอีก10ราย

ทางด้าน นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นทำดีที่สุดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แต่การปิดสถาบันการศึกษาเป็นอำนาจของสถานศึกษาเอง ในส่วนของการเปิดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่(ศปก.จว.แพร่) และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564  เร็วขึ้น 2 วันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ดีขึ้น

นร.เทคนิคแพร่ติดโควิด-รอผลตรวจอีก10ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า และยังมีโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อีก 5 แห่ง ปิดทำการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (On Site)  เป็นการเรียนออนไลน์ (Online)ที่บ้านแทน คือ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ปิดวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเทพพิทักษ์ ปิดวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ปิด 19-22 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเจริญศิลป์ ปิดวันที่ 19-31 มิถุนายน 2564 และโรงเรียนเจริญราษฎร์ ปิดวันที่ 19-27 มิถุนายน 2564 ส่วนอีก 2 โรงเรียนประกาศปิดการเรียนการสอนออนไซต์ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 คือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์

นร.เทคนิคแพร่ติดโควิด-รอผลตรวจอีก10ราย