"คลัสเตอร์ตับเต่า"ลามกลุ่มเด็กพ่อแม่ตัวแพร่เชื้อโควิด

คลัสเตอร์ตับเต่าขยายวงกว้างในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงราย วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดเชียงรายเพิ่มอีก 17 ราย ขณะที่พบเด็กติดเชื้อจากพ่อแม่เพิ่มขึ้นเป็น 6 ราย อายุน้อยสุด 1 ขวบ ชี้ต้นเหตุจากตั้งวงดื่มเหล้าใช้แก้วเดียวกัน


"คลัสเตอร์ตับเต่า"ลามกลุ่มเด็กพ่อแม่ตัวแพร่เชื้อโควิด
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.64 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อ.เทิง อ.เวียงแก่น อ.พญาเม็งราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้ระดมกำลังควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากคลัสเตอร์ชุมชน ต.ตับเต่า อ.เทิง โดยถือว่ายังเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงอีก 80 คน พบผู้ติดเชื้อ 26 ราย ส่วน อ.เวียงแก่น ตรวจหาเชื้อแล้ว 3 รอบ รอบที่ 1 จำนวน 22 รายพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย รอบที่ 2 จำนวน 13 ราย ไม่พบผู้ปวย รอบที่ 3 จำนวน 61 ราย พบผู้ป่วยใหม่ 2 รายดังกล่าว ส่วนรอบที่ 4 จำนวน 55 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยเจ้าหน้าที่ ได้นัดให้ตรวจหาเชื้อรอบใหม่ในอีกประมาณ 1 สัปดาห์ ด้านพื้นที่ อ.พญาเม็งราย ซึ่งเป็นคลัสเตอร์เดียวกันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย เป็นนักเรียน 2 รายที่ติดจากผู้ปกครอง แต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอยืนยันผล เพื่อประกาศในวันถัดไป


"คลัสเตอร์ตับเต่า"ลามกลุ่มเด็กพ่อแม่ตัวแพร่เชื้อโควิด


ด้านศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย แจ้งว่าพบมีผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย ในเขต อ.เมืองเชียงราย 5 ราย อ.เทิง 10 ราย และ อ.เวียงแก่น 2 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เดือน เม.ย.จำนวน 711 ราย รักษาหายแล้ว 637 ราย เสียชีวิตสะสม 9 ราย รักษาอยู่ 65 ราย โดยพบว่ามีกลุ่มเด็ก ที่ติดจากผู้ปกครองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ อ.เมือง จังหวัดเชียงราย มีเด็กชายชาว ต.ป่าอ้อดอนชัย อายุ 2 ขวบ และเด็กหญิง 5 ขวบ ต.ตับเต่า อ.เทิง พบเด็กชายอายุ 1 ขวบ 12 ขวบ หญิงอายุ 16 ปี และ ต.ปอ เวียงแก่น พบเด็กหญิงอายุ 2 ขวบ ส่วนใหญ่ติดจากผู้ปกครองที่พบการติดเชื้อมาก่อน

"คลัสเตอร์ตับเต่า"ลามกลุ่มเด็กพ่อแม่ตัวแพร่เชื้อโควิดสำหรับคลัสเตอร์ ต.ตับเต่า มีจุดเริ่มต้นผู้ที่เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี 3 คน เมื่อกลับภูมิเนาได้นั่งดื่มกินสุรากับญาติโดยใช้แก้ววน ให้พบผู้ป่วย 3 รายแรก เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. วันที่ 16 มิ.ย.พบจำนวน 2 ราย และวันที่ 17 มิ.ย.พบจำนวน 18 ราย ก่อนจะลามไปยัง อ.เวียงแก่น อ.เมืองเชียงราย อ.พญาเม็งราย รวมไปถึง อ.ภูซาง และ อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อรวมผู้ป่วยทั้ง 2 จังหวัดในคลัสเตอร์นี้มีไม่น้อยกว่า 69 ราย