นายกเล็กนครนนท์ ไม่รอวัคซีนรัฐบาล สั่งซื้อชิโนฟาร์มโดยตรงแล้ว 1 แสนโดส

นายกเล็กนครนนท์หักจังหวัดนนทบุรี ไม่รอวัคซีนรัฐบาลแล้ว สั่งซื้อชิโนฟาร์มโดยตรงแล้ว 1 แสนโดส เตรียมระดมฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ .

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 ต.สวนใหญ่  อ.เมือง จ.นนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมทีมสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีและ สสอ.นนทบุรี สสจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับผู้ประกอบการค้า ลูกจ้างแรงงาน รอบตลาดสดนนทบุรีและตลาดสมบัติ จำนวน 850 ราย หลังเกิดคลัสเตอร์หมูสะเต๊ะจากตลาดสดแห่งนี้ โดยมีผู้ติดเชื้อไป 378 ราย และมีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงถึง 1 พันราย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นายกเล็กนครนนท์ ไม่รอวัคซีนรัฐบาล สั่งซื้อชิโนฟาร์มโดยตรงแล้ว 1 แสนโดส


นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศบาลนครนนทบุรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ตนจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการประชุมเทศบาลระดับเมืองและนครทั่วประเทศ ในช่วงบ่ายโมงของวันนี้ คาดว่าในการประชุมครั้งนี้ทางผู้บริหารเทศบาลต่างๆ จะหยิบยกเรื่องการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกหรือซิโนฟาร์มมาประชุมหารือกัน ซึ่งหลังจากมีการปลดล็อกในหน่วยงานท้องถิ่นสามารถยื่นซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มได้เองโดยตรงนั้น ทางเทศบาลนครนนทบุรีได้ยื่นความประสงค์จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มกับสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปแล้ว 1 แสนโดส เป็นเงินจำนวน 88.8 ล้านบาท เพื่อต้องการให้บุคคลากรและประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลนครนนทบุรีได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเพียงพอและคลอบคลุม ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่แค่ 60 - 70 เปอร์เซ็นต์ อย่างที่นักวิชาการแนะนำอัตราส่วนเพียงเท่านี้เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ แต่ตนอยากจะถามกลับไปว่าแล้วแบบนี้เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำไหม ว่าประชาชนคนไหนจะไปอยู่ใน 60 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน แล้วที่เหลืออีก 40 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนใครจะไปอยู่ในกลุ่มนี้

นายกเล็กนครนนท์ ไม่รอวัคซีนรัฐบาล สั่งซื้อชิโนฟาร์มโดยตรงแล้ว 1 แสนโดส

นายกเทศบาลนครนนทบุรี กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการหารือกับทางจังหวัดไปแล้วเรื่องภาพรวมในการจัดวัคซีนทางเลือกหรือซิโนฟาร์ม แต่ทางจังหวัดได้จำกัดปริมาณการสั่งซื้อไว้ที่ 5 หมื่นโดสเท่านั้น และนำมาแบ่งให้ อบจ.นนทบุรี 2 หมื่นโดส เทศบาลนครนนทบุรี 2 หมื่นโดส เทศบาบนครปากเกร็ด 1 หมื่นโดส ซึ่งตนในฐานะนายกเทศบาลนครนนทบุรีก็ว่า จำนวนวัคซีน 2 หมื่นโดสที่จะสั่งซื้อผ่านทางจังหวัดมีปริมาณและความต้องการไม่เพียงพอต่อประชากรในพื้นที่ที่ยังคงเป็นพื้นที่สีแดงเข้มอยู่แบบนี้ เมื่อรัฐบาลปลดล็อกให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนทางเลือกมาฉีดป้องกันให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เอง ทางเทศบาลนครนนทบุรีจึงติดต่อขอซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วจำนวน 1 แสนโดส เพื่อนำมาฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าและประชาชนในพื้นที่ในคลอบคลุมทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่แค่ 60 หรือ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ต้องรอวัคซีนจากรัฐบาลเพื่อให้พื้นที่นนทบุรีปลดล็อกออกจากโซนพื้นที่สีแดงเข้มอีกทางหนึ่ง

นายกเล็กนครนนท์ ไม่รอวัคซีนรัฐบาล สั่งซื้อชิโนฟาร์มโดยตรงแล้ว 1 แสนโดส