ยอดโควิดวันนี้ ! พบติดเชื้อเพิ่มอีก 3,667 ราย เสียชีวิตพุ่ง 32 ราย

ยอดโควิดวันนี้ 19 มิ.ย.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,667 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย หายป่วยเพิ่ม 4,948 ราย หายป่วยสะสม 153,932 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 185,586 ราย

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 19 มิ.ย. 64 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 3,667 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,232 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 435 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 214,449 ราย อีกทั้งยีงมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 1,515 รายแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 1,609 ราย

ยอดโควิดวันนี้ ! พบติดเชื้อเพิ่มอีก 3,667 ราย เสียชีวิตพุ่ง 32 ราย