ร้อยเอ็ดพบติดโควิดกลุ่มใหญ่ มีนักเรียนด้วย

ผู้ว่าร้อยเอ็ดตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่วน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มในอำเภออาจสามารถ วันเดียว 12 ราย ในจำนวนนี้มีนักเรียนด้วยหลายราย ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดทั้งการคัดกรองก่อนเข้าในโรงเรียน ก่อนเข้าอาคารเรียน และก่อนเข้าห้องเรียนอย่างเคร่งครัด

18 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด19 ล่าสุดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่อำเภออาจสามารถ วันเดียวจำนวน 8 ราย โดยมีปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์จังหวัด และนายอำเภอทั้ง 20 อำเภอร่วมแถลงข่าวผ่านระบบ videoconference ด้วย


ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา จังหวัดร้อยเอ็ด พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม รายที่ 282 ซึ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง (กรุงเทพฯ )โดยรถยนต์ส่วนตัวเมื่อวันที่11 มิถุนายน 2564  แล้วเดินทางไปบ้านภรรยาพร้อมกับลูก มีการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว ต่อมาพบว่าเริ่มมีอาการไข้ ไอ จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.อาจสามารถ เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดพบติดโควิดกลุ่มใหญ่ มีนักเรียนด้วยขณะที่ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ตรวจพบเชื้อโควิด -19ในผู้สัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 6 คน และ เพื่อนที่มารับประทานอาหารร่วมกัน 1 คน ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 283 เพศหญิง อายุ 2 ปี  เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายที่ 282 ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 284 เพศหญิง อายุ 30 ปี  เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายที่ 282 ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 285 เพศชาย อายุ 11 ปี  เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายที่ 282 ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 286 เพศหญิง อายุ 57 ปี  เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายที่ 282 ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 287 เพศชาย อายุ 7 เดือน  เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายที่ 282 ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 288 เพศชาย อายุ 6 ปี  เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายที่ 282 ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 289 เพศหญิง อายุ 59 ปี  เป็นผู้สัมผัสจากกรรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อรายที่ 282 ซึ่งทั้งหมดอยู่ในตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด


ร้อยเอ็ดพบติดโควิดกลุ่มใหญ่ มีนักเรียนด้วย

ต่อมาวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ตรวจพบเชื้อโควิด -19 ในผู้สัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 1 คน และ เพื่อนที่มาดื่มกาแฟร่วมกัน เพิ่มอีก1 คน   ผู้ติดซื้อสะสมรายที่ 290 เพศหญิง อายุ 13 ปี ต.โหรา อ.อาสามารถ เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายที่ 282 เป็นนักเรียน ชั้นม.1 โรงเรียนชื่อดังของจังหวัด เดินทางไปเรียนหนังสือในตัวเมืองและกลับโดยรถบัสรับส่งนักเรียน ซึ่งวันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 มีผู้สัมผัสในรถบัสรับ-ส่งนักเรียน 50 คน และ ผู้สัมผัสร่วมห้องเรียน จำนวน 20 คน อยู่ในระหว่างติดตามฝ้าระวังสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน   ผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 300 เพศชาย อายุ 49 ปี ต.โหรา อ.อาจสามารถ เป็นผู้สัมผัสจาการดื่มกาแฟร่วมกันกับผู้ติดเชื้อรายที่ 282


ทั้งนี้ ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในโรงเรียนสตรีศึกษา คือ1.ทางโรงเรียนได้ทำการตรวจหาเชื้อกับนักเรียนชั้น ม.1/4 ก ทุกคน2.ทำความสะอาดตามมาตรการกรมอนามัยและงดใช้ห้องเรียนชั้น ม.1/4 เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย. และสามารถเปิดใช้ห้องเรียนได้ในวันจันทร์ที่21มิ.ย. 25643.นักเรียนที่มีความเสี่ยงสูง ที่ใกล้ชิด ผู้ป่วย ชั้น ม.1/4ก จำนวน 6 คน - ม.1/5ก 3 คน  -ม.1/7ก 1 คน ให้กักตัวที่บ้าน เป็นเวลา14 วัน และเรียน online แทน 4.นักเรียน ม.1/4ก ที่เหลือ ให้มาเรียนได้ตามปกติ เฝ้าระวังตัวเองอย่างเคร่งครัด เป็นเวลา14วันโดยปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T A อย่างเคร่งครัด5.ทางโรงเรียนไม่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน แต่ให้เคร่งครัด มาตรการในการป้องกันควบคุมโรค ตามที่กรมอนามัยและกระทรวงศึกษาธิการ แนะนำ6.ให้ทีม ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมือง ออกติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เป็นระยะ


ร้อยเอ็ดพบติดโควิดกลุ่มใหญ่ มีนักเรียนด้วย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สาเหตุที่มีการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนเพราะเราการ์ดตกจึงทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาด ซึ่งก่อนหน้านั้นพบว่ามีหลายวันติดต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีสถิติผู้ป่วยรายใหม่วันละไม่กี่ราย และเป็นศูนย์จำนวนหลายวัน นับแต่นี้จึงได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจน อสม.ให้เข้มงวดในการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง และให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามกฎหมาย 
ขณะที่นายประภาส ศรีทองรอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษาที่เข้าร่วมประชุมกล่าวว่า หลังพบว่ามีนักเรียนได้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดทั้งการคัดกรองก่อนเข้าในโรงเรียน ก่อนเข้าอาคารเรียน และก่อนเข้าห้องเรียนอย่างเคร่งครัด พร้อมการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอย่างเต็มที่ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจ

ขณะเดียวกันวันที่ 18 มิถุนายน คือวันนี้ได้มีรถตรวจคัดกรองพระราชทานเคลื่อนที่ ลงเก็บตัวอย่าง ในกลุ่มเสี่ยง ณ บ้านแคน บ้านแคนใหม่ บ้านโนนหาด บ้านร่วมไทย ต.โหรา อ.อาจสามารถอย่างเร่งด่วนโดยมีผู้เข้ารับการตรวจกว่า 200 ราย 

ร้อยเอ็ดพบติดโควิดกลุ่มใหญ่ มีนักเรียนด้วย