คลัสเตอร์ร่มเย็นอำเภอเชียงคำลามไม่หยุด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เผยคลัสเตอร์ร่มเย็นพบเชื้อโควิดรายใหม่อีก 13 ราย เป็นการเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 2 ขวบ 1 ราย และ 8 ขวบ 1 ราย ส่งผลให้มียอดสะสมใน 3 วัน จำนวน 33 รายคลัสเตอร์ร่มเย็นอำเภอเชียงคำลามไม่หยุด           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา แถลงข่าว จำนวนผู้ติดเชื้อจากเหตุการณ์คลัสเตอร์ ในพื้นที่ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่เดินทางเข้าในพื้นที่ปูซาน เมื่อวันที่ 15-18 มิถุนายน 2554 จนทำให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม ถึง 33 ราย ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา

คลัสเตอร์ร่มเย็นอำเภอเชียงคำลามไม่หยุด            ล่าสุด พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 13 ราย โดยแยกผู้ป่วย เป็น 4 กลุ่มคือ รายที่ 121 - 122 อายุ 2 ปีและ 8 ปี อยู่ในพื้นที่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา  มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดครอบครัวของผู้ป่วย โควิด-19 , กลุ่มที่ 2. รายที่ 123-126 เป็นผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มีประวัติไปร่วมงานศพในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 จากจังหวัดชลบุรี 


คลัสเตอร์ร่มเย็นอำเภอเชียงคำลามไม่หยุด                        กลุ่มที่ 3. ผู้ป่วย รายที่ 127 ถึง 132 เป็นผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มีประวัติ สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่ไปร่วมงานศพในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และผู้ป่วยกลุ่มที่ 4. รายที่ 133 เป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ 19 ปี เดินทางมาจาก ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มาบ้านแฟนที่บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ ประวัติของผู้ป่วยรายนี้มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ตำบลตับเต่า
           ทั้งนี้  ผู้ป่วยทั้ง 13 รายนี้ได้รับ การตรวจหา เชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเชียงคำเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 4 ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ทุกราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคำ จึงทำให้ยอดสะสมตลอด 3วันที่ผ่านมาเป็น 33 ราย และยอดสะสมของทั้งจังหวัดพะเยาคือ 133 ราย เสียชีวิต 1 ราย