ไฟเขียว "กทม.-ปริมณฑล" นั่งร้านอาหารถึง 5 ทุ่ม-ยังห้ามขายเหล้า

โฆษก ศบค.แถลงผลที่ประชุม แบ่งโซนพื้นที่เป็น 4 ระดับ พร้อมผ่อนคลายพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งกรุงเทพ และปริมณฑล ให้นั่งในร้านอาหารได้ถึงเวลา 23.00 น.แต่ยังไม่อนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติพิจารณาปรับพื้นที่ตามสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และพิจารณามาตรการผ่อนคลายกิจกรรม สถานที่ต่างๆ หรือมาตรการคลายล็อก เบื้องต้นมีการจัดแบ่งโซนพื้นที่เป็น 4 ระดับ ประกอบด้วยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มี 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทหมานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และ ปทุมธานีพื้นที่ควบคุมสูงสุด มี 11 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และนราธิวาสพื้นที่ควบคุม มี 9 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว และสมุทรสงคราม ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง มี 53 จังหวัดสำหรับมาตรการผ่อนคลาย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เช่นรวมกลุ่มกิจกรรมได้ไม่เกิน 50 คน ,ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น.โดยร้านที่ติดแอร์นั่งได้ไม่เกิน 50% แต่ยังให้งดจำหน่าย หรือนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ,สถานที่แข่งขันกีฬา หรือที่เล่นกีฬา ยังคงปิด ยกเว้นการเล่นกลางแจ้ง หรือที่มีอากาศถ่ายเท เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.โดยแข่งขันได้ไม่มีผู้ชม ,สถานศึกษาทุกระดับ หรือสถาบันกวดวิชา ยังห้ามใช้อาคาร ที่มีการรวมคนจำนวนมากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น ห้ามทำกิจกรรมกลุ่มเกิน 100 คน ,ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น.แต่ยังให้งดจำหน่าย หรือนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ,ห้าง หรือศูนย์การค้าเปิดได้ตามปกติ แต่จำกัดจำนวนคน ,สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภทไม่เกิน 21.00 น.จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม ,สถานศึกษาทุกระดับ หรือสถาบันกวดวิชา ต้องผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พื้นที่ควบคุม ห้ามจัดกิจกรรมที่มีรวมกลุ่มเกิน 150 คน ,ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น.แต่ยังให้งดจำหน่าย หรือนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ,สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภทไม่เกิน 21.00 น.จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม ,สถานศึกษาทุกระดับ หรือสถาบันกวดวิชา ต้องผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม มากกว่า 200 ราย ,ร้านอาหารบริโภคในร้านได้ตามปกติ ,สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภท ,สถานศึกษาทุกระดับ หรือสถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารตามมาตรการที่กำหนด 

ไฟเขียว "กทม.-ปริมณฑล" นั่งร้านอาหารถึง 5 ทุ่ม-ยังห้ามขายเหล้า

ไฟเขียว "กทม.-ปริมณฑล" นั่งร้านอาหารถึง 5 ทุ่ม-ยังห้ามขายเหล้า