รถเช่าขอฉีควัคซีนร้อยละ70รับเชียงใหม่เปิดเมือง

เชียงใหม่ ชมรมรถเช่าเชียงใหม่ ระบุผู้ประกอบการ-พนักงาน ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วร้อยละ 30 จากเป้าหมายร้อยละ 70 พร้อมเตรียมขอมาตรฐาน SHA PLUS รับจังหวัดเชียงใหม่เปิดเมือง พร้อมร้องขอจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มขนส่ง รถบริการสาธารณะ รถเช่า เหตุเป็นกลุ่มเสี่ยงโอกาสติดและแพร่เชื้อมีสูง

.

รถเช่าขอฉีควัคซีนร้อยละ70รับเชียงใหม่เปิดเมือง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564นายจิโรจ วุฒิช่วย เลขาธิการชมรมธุรกิจรถเช่าจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ชมรมรถเช่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหากทางจังหวัดประกาศเปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องกักตัวซึ่งผู้ประกอบการสมาชิกชมรมรวมทั้งพนักงานที่มีมากกว่า 500 คนขณะนี้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 30โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 70 เพื่อขอรับมาตรฐาน SHA PLUS ขณะเดียวกันทางชมรมอยู่ระหว่างรวบรวมผู้ประกอบการรถเช่าที่ไม่ได้เข้าร่วมชมรมอีกประมาณ 500 คนก่อนส่งรายชื่อให้กับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดสรรวัคซีนให้ต่อไป

รถเช่าขอฉีควัคซีนร้อยละ70รับเชียงใหม่เปิดเมือง

รถเช่าขอฉีควัคซีนร้อยละ70รับเชียงใหม่เปิดเมือง

ส่วนการที่รัฐบาลแถลงว่าจะเปิดประเทศภายใน 120 วันนั้นเชื่อว่าสามารถทำได้หากมีการกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีวัคซีนมากเพียงพอกับทุกกลุ่มอาชีพ ในส่วนของชมรมรถเช่าจังหวัดเชียงใหม่เองได้เตรียมความพร้อม ด้วยการเข้าสู่มาตรฐาน SHA หรือโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยโดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการทั้งนี้หากผู้ประกอบการและพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถยกระดับสู่มาตรฐาน SHA PLUSเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวได้อีกระดับหนึ่ง

รถเช่าขอฉีควัคซีนร้อยละ70รับเชียงใหม่เปิดเมืองรถเช่าขอฉีควัคซีนร้อยละ70รับเชียงใหม่เปิดเมือง

          อย่างไรก็ตาม หากคนในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมเชื่อว่าการแพร่กระจายเชื้อจะไม่รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มขนส่ง รถบริการสาธารณะ รถเช่า ก่อนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว   ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะหากกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้รับวัคซีนอาจจะเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้เนื่องจากต้องพบและสัมผัสกับบุคคลที่หลากหลาย โอกาสการติดเชื้อมีสูง