ไม่พลิกโผ "ประวิตร" นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค พปชร.อีกสมัย

มติที่ประชุม พปชร.ลงคะแนนเลือก "บิ๊กป้อม" นั่งหัวหน้าพรรคอีกสมัย แบบไร้คู่แข่ง แม้ไม่ได้อยู่ร่วมประชุม ส่วน "ร.อ.ธรรมนัส" ผงาดนั่งเลขาฯ พรรค แบบไม่พลิกโผตามคาด

วันนี้ (18 มิ.ย.) พรรคพลังประชารัฐ เปิดประชุมสามัญประจำปี ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค เป็นประธานในการประชุมแทน

จากนั้นที่ประชุมมีมติปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรค จาก 27 คน เหลือ 26 คน พร้อมมีมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง มีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว บัตรดี 582 บัตรเสีย 12 คะแนน

2.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค บัตรดี 556 คะแนน บัตรเสีย 14 คะแนน ไม่ลงคะแนน 23 คะแนน

3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค

4.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค

ส่วนกรรมการบริหารพรรค จำนวน 22 คน ประกอบด้วย

1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 2.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 4.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 5.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 6.นายอนุชา นาคาศัย 7.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 8.นายสุพล ฟองงาม 9.นายนิโรธ สุนทรเลขา 10.นายไผ่ ลิกค์ 11.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ

12.นางประภาพร อัศวเหม 13.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 14.นายอิทธิพล คุณปลื้ม 15.นายสุชาติ ชมกลิ่น 16.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร 17.นายสุชาติ อุสาหะ 18.นายรงค์ บุญสวยขวัญ 19.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร 20.นายสุรสิทธิ์ นิธิวรลักษณ์ 21.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 22.นายสมเกียรติ วอนเพียร

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ไม่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย แม้จะเดินทางมาที่ขอนแก่นด้วย โดยเดินทางกลับ กทม.ทันที หลังจากหารือกับแกนนำพรรคเมื่อช่วงเช้า ที่โรงแรมพูลแมน