เจ๋ง!!!โรงเรียนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้นักเรียนลงเวลา

ไอเดียเจ๋ง....โรงเรียนประถมโคราช คิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา ให้นักเรียนลงเวลามาเรียนด้วยตนเอง เอาตู้เอกสารเก่ามาทาสีใหม่ เพิ่มความน่าสนใจให้เด็กนักเรียน รวดเร็ว ปลอดโควิด

18 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนบุไผ่ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ได้เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รองรับการเปิดภาคเรียน ซึ่งนอกเหนือจากการให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาส่งตอนเช้า จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนทั้งเด็ก ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน การเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโควิด-19 แล้ว ทางโรงเรียนฯ ยังได้คิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งได้แก่ เครื่องลงเวลามาเรียนด้วยตนเอง

เจ๋ง!!!โรงเรียนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้นักเรียนลงเวลา

เจ๋ง!!!โรงเรียนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้นักเรียนลงเวลา

โดยนายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุไผ่ เปิดเผยว่า ภายหลังกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดภาคเรียนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละโรงเรียนจัดต้องรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนฯ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ ที่จะช่วยลดการใช้กระดาษลงเวลามาเรียนของเด็กนักเรียน และลดภาระของครูผู้สอน โดยอาศัยความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ตนเองจบการศึกษามา คิดค้นเครื่องนวัตกรรมทางการศึกษา "ลงเวลามาเรียนหนังสือของนักเรียน" ที่สามารถประยุกต์ทำเองได้จากวัสดุที่เหลือใช้ในโรงเรียนเจ๋ง!!!โรงเรียนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้นักเรียนลงเวลา


เจ๋ง!!!โรงเรียนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้นักเรียนลงเวลา


ซึ่งจะเป็นตู้เอกสารเก่ามาปรับปรุงทาสีใหม่เป็นตู้เหล็กสีแดง นำลิ้นชักออกบ้างส่วน แล้วนำเอาคอมพิวเตอร์ กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เหลืออยู่มาปรับปรุงใช้กับตู้ดังกล่าว โดยลงทุนซื้อเครื่องสแกนบัตรและบัตรประจำตัวนักเรียน ต้นทุนไม่ถึง 10,000 บาท แต่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก ดัดแปลงเป็นเครื่องสแกนบัตรนักเรียน วางอยู่หน้าห้องผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อนักเรียนแต่ละคนมาถึงโรงเรียนในช่วงเช้า ก็จะมาเข้าแถวสแกนบัตรที่ตู้ดังกล่าว โดยหน้าจอเครื่องลงเวลาฯ จะปรากฏใบหน้านักเรียน ข้อมูลชั้นเรียน และเวลากับวันที่ที่มาเรียนหนังสือ เมื่อเสร็จสิ้น ข้างตู้จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งนักเรียนจะต้องสแกนวัดอุณหภูมิทุกคนด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประจำตัวบันทึกไว้ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด และเมื่อเลิกเรียน นักเรียนจะต้องมาสแกนบัตรกลับบ้านด้วย

ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนในยุคปัจจุบัน ไม่ต้องกรอกลงเวลาเรียนของเด็กนักเรียน ว่า มาเรียนหรือไม่ และที่สำคัญ สามารถรู้ยอดจำนวนเด็กในแต่ละวัน ว่า มาเรียนจำนวนกี่คน และขาดเรียนกี่คน สำหรับใช้เป็นข้อมูลประจำวันของทางโรงเรียนได้ด้วย ทั้งยังทำให้ครูและผู้ปกครองทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานมาสนใจมาเข้าเรียนหนังสือหรือไม่ นับเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างแท้จริง

เจ๋ง!!!โรงเรียนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้นักเรียนลงเวลาเจ๋ง!!!โรงเรียนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้นักเรียนลงเวลา