ทำเนียบฯ มีผวา!! หลังแม่บ้านห้องประชุมสภาฯ ติดโควิด-19 มีไทม์ไลน์มาทำงานห้องรับรองครม.

ทำเนียบรัฐบาล มีผวา หลังพบว่าลูกจ้างทำงานส่วนการประชุม ชั้น2 ของอาคารประชุมรัฐสภาฯ ติดโควิด พบประวัติไปทำหน้าที่ห้องรับรอง ครม.ช่วงพิจารณางบฯ และ พ.ร.ก.กู้เงิน

จากกรณีที่ลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ซึ่งเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งเข้ามาช่วยงานประชุมเฉพาะวันที่มีประชุมสภาฯ ที่บริเวณชั้น2  ของอาคารประชุม ติดเชื้อโควิด-19 และขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งไปรักษาตัว
ล่าสุดได้มีการประสานมาที่ทำเนียบรัฐบาลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบกรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากแม่บ้านคนดังกล่าวทำหน้าที่ประจำอยู่ห้องรับรองคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชั้น 3 ตรวจพบเชื้อโควิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา
ต่อจากนั้นได้เผยไทม์ไลน์แม่บ้านคนดังกล่าว เข้ามาปฏิบัติงานที่ห้อง ครม.ชั้น 3 ในวันที่ 31 พ.ค. 2 มิ .ย. ซึ่งมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ซึ่งเป็นการพิจารณาร่างพระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ได้มีการแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องและมีการสัมผัสใกล้ชิดกับแม่บ้านคนดังกล่าวให้พิจารณาดำเนินการตามตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข