2ตำบลตั้งด่านตรวจเข้ม-พบติดโควิด46ราย

กำแพงเพชร - ผู้นำท้องถิ่น ใน ต.ท่าไม้ และต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ตั้งด่านคัดกรอง-ตรวจเข้ม หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 46 ราย เพื่อป้องกันแพร่ระบาด พร้อมขอความร่วมมืองดเดินทางเข้า-ออก พื้นที่
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ากกรณีทีมสอบสวนควบคุมโรคโควิด-19 จ.กำแพงเพชร ปฏิบัติการเชิงรุก หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน ต.ท่าไม้ และต.วังควง  อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร จำนวน 46 คน เนื่องจากมีชายเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน โดยที่ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 จึงทำให้เกิดการระบาดไปที่ภรรยาและครอบครัว ผู้นำหมู่บ้านจึงได้มีมาตรการในการคัดกรองประชาชนที่สัญจรเดินทางไปมาอย่างทันที

2ตำบลตั้งด่านตรวจเข้ม-พบติดโควิด46ราย

นายสุวรรณ สงเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านลานทอง ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า ได้นำทีมประจำจุดตรวจคัดกรอง เพื่ออำนวยความสะดวกและคอยแจ้งประชาชนให้ระมัดระวังตนเอง ที่บริเวณถนนสายบ้านลานสะเดาและบ้านลานทอง ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 


2ตำบลตั้งด่านตรวจเข้ม-พบติดโควิด46ราย
โดยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกันตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 บริการแจกหน้ากากอนามัย รวมถึงบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เดินทางผ่านพื้นที่หากไม่มีความจำเป็น ขอความร่วมมืองดเข้าไปในพื้นที่ 

2ตำบลตั้งด่านตรวจเข้ม-พบติดโควิด46ราย

ดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าไม้ และ ต.วังควง เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง และมีคำสั่งมีประกาศ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าไม้ และต.วังควง และพื้นที่ข้างเคียงงดหรือชะลอการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ หากไม่มีเหตุจำเป็นในห้วงเวลานี้ เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว จึงต้องแจ้งให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้น จะได้ไม่เป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคออกไปสู่ภายนอกพื้นที่ ส่วนประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาต่างก็ชะลอรถ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

2ตำบลตั้งด่านตรวจเข้ม-พบติดโควิด46ราย