ทน.ยะลาพร้อมเปิดลงทะเบียนฉีด "ชิโนฟาร์ม" พรุ่งนี้

ยะลา - เทศบาลนครยะลาพร้อมเปิดลงทะเบียน "ชิโนฟาร์ม" วันพรุ่งนี้ สำหรับประชาชน 12,500 คน หรือ 25,000 โดส โดยได้สั่งจองจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นี้

17 มิถุนายน 2564 โดยในวันพรุ่งนี้ทางเทศบาลนครยะลา จะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์ม ที่ทางเทศบาลนครยะลา ได้สั่งจองจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นี้ 


ทน.ยะลาพร้อมเปิดลงทะเบียนฉีด "ชิโนฟาร์ม" พรุ่งนี้

โดยนายอนุชิต กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีนครยะลา  บอกว่า หลังจากที่ทางเทศบาลนครยะลา โดยท่านนายกเทศมนตรีนครยะลา ได้ดำเนินการสั่งจองวัคซีนชิโนฟาร์ม จำนวน 25,000 โด้ส ที่สามารถฉีดได้ 12,500 คน  เพื่อมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา  ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 08.30 น. ซึ่งมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่จะมีจุดลงทะเบียนที่แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่จะให้วอล์คอิน เข้ามาโดยนำบัตรประชาชนของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่จะมีจุดลงทะเบียน 15 จุด ที่ได้ประสานให้กับชุมชนต่างๆรับทราบแล้ว  และได้จัดเตรียมคนเพื่อรองรับเอาไว้แล้ว นอกจากนั้นยังสามารถลงทะเบียนผ่าน คิวอาร์โค้ส  ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนไปแล้ว

ทน.ยะลาพร้อมเปิดลงทะเบียนฉีด "ชิโนฟาร์ม" พรุ่งนี้

ทน.ยะลาพร้อมเปิดลงทะเบียนฉีด "ชิโนฟาร์ม" พรุ่งนี้

"ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา จะมีผู้ที่เข้ามาสอบถามจำนวนเยอะ ทางโทรศัพท์ ในส่วนของตัวท่านนายกเอง ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนของเทศบาลเอง มีคนสอบถามเข้ามาเยอะ เป็นที่สนใจเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนของสถาบันจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งหลายๆคนมีความมั่นใจ ในเรื่องของความปลอดภัย" รองนายกเทศมนตรี กล่าว 

ทน.ยะลาพร้อมเปิดลงทะเบียนฉีด "ชิโนฟาร์ม" พรุ่งนี้


ทั้งนี้ในส่วนของการสั่งจองวัคซีนในล็อตต่อไปนั้น รองนายกเทศมนตรีนครยะลา บอกว่า ทางท่านนายกเทศมนตรีนครยะลา อยู่ในระหว่างการพูดคุยกับทางภาคเอกชน เพื่อจัดตั้งกองทุนวัคซีน ที่จะได้นำมาจัดซื้อเพื่อฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ให้ถึง 70 เปอร์เซนต์ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่

ทน.ยะลาพร้อมเปิดลงทะเบียนฉีด "ชิโนฟาร์ม" พรุ่งนี้