ทน.แม่สอดเตรียมขุดลอกป้องกันน้ำท่วม

ตาก - นายกเทศบาลนครแม่สอด พร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจท่อระบายน้ำสาธารณะ เตรียมขุดลอกป้องกันน้ำท่วม พร้อมขอร้องชาวบ้านอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงไปยังท่อระบายน้ำ เกรงจะไปปิดทางระบายน้ำ
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำให้ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และหัวหน้าส่วนการงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่บริเวณถนนศรีพานิช และชุมชนอิสลาม ต.แม่สอด อ.แม่สอด เพื่อเดินสำรวจดูท่อระบายน้ำสาธารณะตามถนนสายประสาทวิถี อินทรคีรี และถนนศรีพานิช ซึ่งพบว่ามีขยะมูลฝอยไปตกค้างปิดกั้นทางระบายน้ำ จึงกำหนดวางแผนการขุดลอกระบายน้ำให้ทั่วเมืองแม่สอด ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะจะมีฝนตกลงมาอีก

ทน.แม่สอดเตรียมขุดลอกป้องกันน้ำท่วม


ทน.แม่สอดเตรียมขุดลอกป้องกันน้ำท่วม

ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า จะระดมเจ้าหน้าที่ และขอความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ในการวางแผนรับมือน้ำท่วม คาดว่าจะมีฝนตกลงมาอีก ขณะเดียวกันขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงไปยังท่อระบายน้ำ เพราะจะไปปิดทางระบายน้ำจนทำให้เกิดน้ำท่วม

ทน.แม่สอดเตรียมขุดลอกป้องกันน้ำท่วม