"หมอตี๋"แจงสภา บ.แอสตร้าฯส่งวัคซีนได้ตามกำหนด มั่นใจ ทุกคนร่วมมือป้องกันโควิด 120 วันเปิดประเทศได้

"สาธิต" แจงสภา สัปดาห์หน้าบริษัทแอสตร้าฯ เตรียมส่งวัคซีนอีก 1 ล้านโดส และก.ค.เป็นต้นไปจะได้เดือนละ 10 ล้านโดส มั่นใจไร้ปัญหาเลื่อนฉีดวัคซีน ระบุ รัฐบาลแก้ไขฝ่ายเดียวไม่ได้ ยันถ้าทุกคนร่วมมือป้องกันโควิด เปิดประเทศภายใน 120 วันได้

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบกระทู้ถามนายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย และ นายมณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กทม. พรรคภูมิใจไทย ถึงแผนการจัดส่งวัคซีนจากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าให้กับประเทศไทยว่า ตามสัญญาที่ไทย ได้ลงนามร่วมกับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า บริษัทฯ จะต้องส่งวัคซีนให้กับไทย ในปีนี้ 61 ล้านโดส โดยในเดือนมิถุนายนนี้ มีกำหนดมอบวัคซีนให้ไทย 6 ล้านโดส ซึ่งในสัปดาห์หน้า ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนอีก 1 ล้านโดส จนถึงขณะนี้เดือนมิถุนายน ประเทศไทยได้รับวัคซีนแล้ว 4 ล้านโดส ส่วนในเดือนกรกฎาคม เรื่อยไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ จะได้รับวัคซีนเดือนละ 10 ล้านโดส และเดือนธันวาคม จะได้รับล็อตสุดท้าย จำนวน 5 ล้านโดส รวมทั้งหมด 61 ล้านโดส มั่นใจว่า บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า จะส่งมอบวัคซีนให้กับไทยตามกำหนดสัญญา

นายสาธิต ยังชี้แจงกรณีที่ประชาชนจำนวนมากถูกเลื่อนการฉีดวัคซีน เพราะโรงพยาบาลจะต้องรอการกระจายวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยยืนยันว่า เป็นไปตามแผนที่รัฐบาลกำหนด เดิมรัฐบาลได้กำหนดความสำคัญให้ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง รวมประมาณ 8 ล้านคน แต่กลับเกิดการระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้นำวัคซีนมาฉีดให้กับกรุงเทพมหานครก่อน ทั้งกลุ่มอาชีพเสี่ยง กลุ่มคนด่านหน้า ซึ่งเมื่อวัคซีนมีจำกัด ก็จะต้องจัดสำดับความสำคัญ จึงเกิดปัญหาการเลื่อนฉีดวัคซีน แต่มั่นใจว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ที่ไทยจะได้รับวัคซีนเพิ่มจากทั้งแอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค การจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชน ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนการสร้างความมั่นใจต่อประชาชนที่จะได้วัคซีนทั่วถึงและเป็นไปตามที่รัฐบาลวางแผนไว้นั้น นายสาธิต กล่าวว่า ตามแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาล ทั้งวัคซีนหลัก วัคซีนเสริม และวัคซีนทางเลือกนั้น นายกรัฐมนตรี จะต้องมีความมั่นใจในการจัดหาแล้ว จึงได้ประกาศพร้อมเปิดประเทศภายใน 120 วัน ขณะที่ศักยภาพการฉีดวัคซีนให้ประชาชน ก็มั่นใจว่า เมื่อไทยได้รับวัคซีนที่เพียงพอ จะสามารถฉีดให้กับประชาชนได้ ขั้นต่ำกว่าวันละ 500,000 คน

นายสาธิต ยังย้ำด้วยว่า รัฐบาล มีเจตจำนงที่แน่วแน่ในการฉีดวัคซีน และควบคุมโรคอย่างเร็วที่สุด แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยรัฐบาลฝ่ายเดียว แต่จะต้องอาศัยความเข้าใจของประชาชน และหากประชาชนให้ความร่วมมือ ก็จะไม่เกิดการระบาดในคลัสเตอร์ใหม่ แต่หากไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะเกิดการระบาดคลัสเตอร์ใหม่ และจะเกิดการระบาดที่ไม่แสดงอาการ และมั่นใจว่า หากทุกฝ่ายเข้าใจกัน ก็จะสามารถต่อสู้กับโรคนี้ได้สำเร็จ และสามารถเปิดประเทศได้ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้ภายใน 120 วัน