พังงาติดเชื้อ 6 รายโยงคลัสเตอร์รร.ยะลา

พังงา - ด่วนพบผู้ป่วย 6 รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์โรงเรียนในจังหวัดยะลาและคลัสเตอร์แพปลาคุระบุรียังพบผู้ป่วยเพิ่มไม่หยุด ขณะที่วันนี้จังหวัดพังงามียอดผู้ป่วยสะสม119 ราย พบรายใหม่จำนวน 8 ราย อยู่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง 2ราย อำเภอเมืองพังงา 1 ราย และอำเภอคุระบุรี 5 ราย

17 มิถุนายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน 2564 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในเวลา09.00 น.วันนี้ จังหวัดพังงามียอดผู้ป่วยสะสม119 ราย พบรายใหม่จำนวน 8 ราย อยู่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง 2ราย อำเภอเมืองพังงา 1 ราย และอำเภอคุระบุรี 5 ราย 

พังงาติดเชื้อ  6 รายโยงคลัสเตอร์รร.ยะลา

โดยผู้ป่วยในอำเภอตะกั่วทุ่ง2รายเป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองเดินทางไปรับกลับมาจากโรงเรียนตะห์ฟีซุลกรุอานมัรกัส จ.ยะลา 1ราย ส่วนอีก1รายเป็นน้องชายที่ร่วมเดินทางไปรับด้วย ผู้ป่วยในอำเภอเมืองพังงา เป็นนักเรียนที่เดินทางกลับมาจาก โรงเรียนตะห์ฟีซุลกรุอานมัรกัส จ.ยะลาด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้มีผู้ป่วยในกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากโรงเรียนตะห์ฟีซุลกรุอานมัรกัส จ.ยะลาแล้วรวม 5รายแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัว1ราย ส่วนอำเภอคุระบุรี5ราย เป็นชาวต่างด้าว4ราย ชาวไทย1รายอยู่ในคลัสเตอร์แพปลาคุระบุรี ซึ่งในวันนี้จะมีตรวจหาเชื้อเชิงรุกแบบ Rapid Antigen Test ในพื้นที่ล็อกดาวน์ โดยบริษัทเอกชนเพิ่มเติมอีกด้วย

พังงาติดเชื้อ  6 รายโยงคลัสเตอร์รร.ยะลา

พังงาติดเชื้อ  6 รายโยงคลัสเตอร์รร.ยะลา

ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้สั่งการให้ทุกอำเภอติดตามกลุ่มคนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เดินทางกลับมาจากโรงเรียนที่มีการแพร่ระบาดในจังหวัดยะลา พร้อมให้พิจารณาส่งตัวเข้า Local Qualantine ทันที และดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่ละเลยในการปฏิบัติตามมาตรการการเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพังงา

พังงาติดเชื้อ  6 รายโยงคลัสเตอร์รร.ยะลา