ชาวบ้านร้องถนนชำรุด 10 ปีไม่ซ่อม ใช้ตะเกียงแทนไฟฟ้า

ชาวบ้านในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นร้องเรียนถนนเชื่อม 2 หมู่บ้าน ชำรุดเป็นหลุมนับพันหลุม ไม่ได้รับการแก้ไขเป็น10 ปี เผยส่งเอกสารไปถึงเทศบาลที่รับผิดชอบก็เงียบกริบ ถึงขั้นหากกราบแล้วเข้ามาแก้ไขให้ ก็ยอมก้มกราบ

17 มิ.ย.64 ชาวบ้านบ้านดอนน้อย ใน ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่นกว่า 20 คน รวมตัวร้องเรียนกรณีถนนที่ใช้สัญจรเชื่อม 2 หมู่บ้าน คือจากบ้านดอนน้อยไปยังบ้านเหล่านกชุม ในตำบลเดียวกันชำรุดเป็นผิวพระจันทร์ ตั้งแต่แยกออกจากถนนทางหลวงชนบท ออกไปทางบริเวณทุ่งนา เชื่อมไปบ้านเหล่านกชุม เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งถ้าหากเป็นช่วงฤดูฝน หารสัญจรจะยากลำบากมาก อีกทั้งตลอดเส้นทาง เสาไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ซึ่งชาวบ้านเคยส่งเรื่องไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ทั้งเรื่องถนนชำรุดและไฟฟ้าที่เข้าไม่ถึง ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 50 หลังคาเรือนที่ต้องใช้ตะเกียงและโคมไฟเพราะไม่มีเงินติดตั้งโซล่าเซล

ชาวบ้านร้องถนนชำรุด 10 ปีไม่ซ่อม ใช้ตะเกียงแทนไฟฟ้า

นางสุกัญญา นาคอก(อ่านว่า นาก-อก) ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า เคยรวบรวมเอกสารเพื่อร้องเรียนและขอให้ทางอบต.ดอนหัน เข้าทาซ่อมแซมถนนที่เป็นดินโคลน ให้เป็นทางคอนกรีต เพื่อให้สะดวกต่อการสัญจร เพราะตลอดเส้นทางมีชาวบ้านที่แยกครัวเรือนออกมาจากในหมู่บ้าน มาอยู่ในพื้นที่นา อย่างน้อย 50 หลังคาเรือน ใช้เส้นทางที่เชื่อม 2 หมู่บ้านนี้ทั้งขนพืชผลทางการเกษตร และที่สำคัญลูกหลานก็ใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางไปโรงเรียน หากเป็นช่วงฝนตก นักเรียนจะลำบากมาก กว่าจะเดินทางถึงโรงเรียนก็มีโคลนก็เปรอะเปื้อนเจ็มชุดนักเรียน
ส่วนนางสงวน ก็เป็นชาวบ้านที่แยกครัวออกมาจากลูกที่อยู่ในหมู่บ้าน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องใช้ตะเกียง หรือโคมไฟที่ชาร์จออกมาจากบ้านของลูก แทนการใช้ไฟฟ้า ซึ่งนอกจากจะมีการยื่นเรื่องขอให้ซ่อมแซมถนนแล้ว ยังมีเรื่องของขอไฟฟ้าลงมาให้ถึงพื้นที่ ที่ตนเองและเพื่อนบ้านย้ายออกมาอยู่ หากหลังจากนี้จะไม่มีการแก้ไข ตามที่เคยเข้าไปร้องขอจะให้พวกตนกราบไหว้ก็ยอม ถ้าหากมีการแก้ไขให้ดีขึ้น พวกตนก็พร้อมจะทำ

ชาวบ้านร้องถนนชำรุด 10 ปีไม่ซ่อม ใช้ตะเกียงแทนไฟฟ้า

ขณะที่นาย ชอบ แสงเนียม คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้บงพื้นที่หลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามา ก็พบว่าปัญหาของที่นี่เป็นปัญหาที่เรื่อรังมานาน ถึงแม้ชาวบ้านจะมีการร้องขอต่อท้องถิ่นให้ลงมาเหลียวแลบ้าง ซึ่งจะพบว่า มีการเข้ามาใช้รถปรับหน้ากินให้ชาวบ้านเท่านั้น พอใช้ไปไม่นาน ถนนก็พังเหมือนเดิม โดยเฉพาะหน้าฝน เรื่องนี้ตะพึ่งแต่ท้องถิ่นคงไม่ทันการ ตนเองเห็นว่าอาจจะต้องถึงกรมชลประทาน เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของชลประทานขอนแก่นเขต6 ที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งจากการที่ตนเองได้พูดคุยกับชาวบ้าน ไม่มีไฟฟ้าใช้มากว่า 70ปี หลายชั่วอายุคนที่ขอให้ทางการเข้ามาช่วยเหลือ กระทั่งคนที่ขอนั้นล้มหายตายจากไปหลายคน ในพื้นที่ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนเดิม

ชาวบ้านร้องถนนชำรุด 10 ปีไม่ซ่อม ใช้ตะเกียงแทนไฟฟ้า