วิจารณ์สนั่น!! นายกเล็กเมืองสัตหีบ โร่แจงโปร่งใส โครงการ "เสาไฟประภาคาร รอบตลาดสัตหีบ"

วิจารณ์สนั่น!! "ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี" นายกเล็กเมืองสัตหีบ โร่แจงโครงการ "เสาไฟประภาคาร รอบตลาดสัตหีบ" งบ 20 ล้านบาท โปร่งใส .

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเป็นกระแสข่าว และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ถึงกรณี เทศบาลเมืองสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ทุ่มงบประมาณนับสิบล้านบาท ในการก่อสร้างเสาไฟส่องสว่าง ประติมากรรมรูปทรง ประภาคาร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองสัตหีบ ที่มีราคาสูงถึงต้นละเกือบ 1.5 แสนบาท ขึ้นบนช่องทางเดินเท้า ถนนสายต่าง ๆ ภายในตลาดสัตหีบ ทำให้มีประชาชนชาวสัตหีบจำนวนมาก ถ่ายรูปพร้อมแสดงความคิดเห็นหลากหลายลงสื่อโซเชียล จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถึงการสร้างเสาไฟดังกล่าว อาทิ เกิดความสงสัยงบประมาณว่าเหมาะสมหรือไม่ ถูกสายเคเบิลต่าง ๆ บดบังทัศนียภาพจนไม่สวยงาม จัดตั้งบนทางเท้าทำให้ชาวบ้านเดินสัญจรไปมาลำบาก และจำเป็นหรือไม่ ที่นำงบประมาณมาจัดทำในช่วงที่บ้านเมืองกำลังวิกฤต

วิจารณ์สนั่น!! นายกเล็กเมืองสัตหีบ โร่แจงโปร่งใส โครงการ "เสาไฟประภาคาร รอบตลาดสัตหีบ"


ล่าสุด นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เปิดเผยว่า โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า แบบประติมากรรมมีสัญลักษณ์ "ประภาคาร" อยู่บนยอดเสา ความสูง 7 เมตร กว้าง 4 นิ้ว หนา 4 มิลลิเมตร แสงไฟระบบ LED ขนาด 150 วัตต์ (ไม่ใช่ระบบโซล่าเซล) วัสดุเป็นอลูมิเนียมฉีดเคลือบด้วยทรายเม็ด และสแตนเลสกันสนิม ตามมาตรฐานสากล เดินสายไฟใต้ดิน นำมาติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยเฉพาะโดยรอบของตลาด 100 ปี จำนวน 139 ต้น ระยะห่างระหว่างเสาประมาณ 20- -25 เมตร โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ ๆ ละไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมงบประมาณ 20 ล้านบาท

และกล่าวว่า เมื่อปี 2562-2563 สำนักงบประมาณได้ให้ทางเทศบาลเสนอโครงการ เสาไฟฟ้าประติมากรรม พร้อมรูปแบบ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 20 ล้านบาท จึงได้นำเสนอเสาไฟรูปแบบดังกล่าว เพื่อสอดรับกับพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจ EEC ให้ชุมชนตลาดสัตหีบ 100 ปี เกิดความสวยงามสว่างไสว ที่สำคัญเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว สำนักงบประมาณจะเป็นผู้โอนเงินค่าก่อสร้างเข้าบัญชีผู้รับเหมาโดยตรง ทางเทศบาลฯไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้ และไม่ได้ใช้งบประมาณที่จัดเก็บจากภาษีประชาชนในท้องถิ่นแต่อย่างใด หากประชาชนเคลือบแคลงสงสัยในโครงการ ถึงเป้าประสงค์ ราคาวัสดุ หรืองบประมาณไม่โปร่งใส่ ก็ยินดีให้เชิญหน่วยงาน ปปง. และสตง. เข้ามาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อประชาชนจะได้หายสงสัยในเรื่องนี้อีกด้วย

วิจารณ์สนั่น!! นายกเล็กเมืองสัตหีบ โร่แจงโปร่งใส โครงการ "เสาไฟประภาคาร รอบตลาดสัตหีบ"

วิจารณ์สนั่น!! นายกเล็กเมืองสัตหีบ โร่แจงโปร่งใส โครงการ "เสาไฟประภาคาร รอบตลาดสัตหีบ"