พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่น 5 ร่างแก้รธน.พิธา ยัน ก้าวไกล-เพื่อไทย ยังเหนียวแน่น "ชวน"ดันเข้าวาระ 23 มิ.ย.

พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่น 5 ร่างแก้รธน.รายมาตรา "เต้" ร่วมแจมด้วย การันตีตั้งส.ส.ร.ไม่ขัดคำวินิจฉัยศาล ด้าน "พิธา"ยัน ก้าวไกล-เพื่อไทย ยังเหนียวเเน่น ที่โต้กันเพราะมีบางเรื่องไม่ตกผลึก ชี้ ตอนนี้ตัดอำนาจ 250 สว.ก่อน ด้าน "ชวน"เร่งดันเข้าวาระ 23 มิ.ย.

วันนี้ (16 มิ.ย.) ที่รัฐสภา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน นำทีมตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ประกอบด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย รวมถึงนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่ยื่น 5 ร่างประกอบด้วย 1.การแก้ไขมาตรา 256 ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)ไปยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยกเว้นหมวด1และ2 โดยมีสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเข้าชื่อบางส่วน 2. การแก้ไขมาตรา272 ตัดอำนาจส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นร่างที่มีส.ส.ฝ่ายค้านลงชื่อกันอย่างพร้อมเพรียง 3.การแก้ไขเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 มาตรา 29 เรื่องการเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 45 และ 47 เรื่องสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

4.การแก้ไขมาตรา 83 ให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบ ให้มีส.ส.แบ่งเขต 400 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน แทนระบบจัดสรรปันส่วนผสม 5.ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 270 , 271 , 275 และ 279 ในเรื่องการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการยกเลิกอำนาจคสช. ทั้งนี้ยืนยันว่า การขอแก้ไขมาตรา 256 ให้ตั้งส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้น สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการรัฐสภา ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเมื่อร่างพ.ร.บ.ประชามติผ่านความเห็นชอบจากสภาโดยสมบูรณ์ ก็จะสอดคล้องกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้านเสนอไป ส่วนเรื่องระบบเลือกตั้งนั้น เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเคยเสนอมานานแล้ว ยึดแนวทางเก่าที่เคยทำมา เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 40 เราอาจมีความคิดไม่ตรงกันบ้างบางประเด็น แต่เมื่อเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกมธ. จะเกิดการถกเถียงจนมีทางเลือกดีที่สุดแก่ประชาชน

นายพิธา กล่าวว่า ยืนยันก้าวไกลจะร่วมกับเพื่อไทย ในการร่วมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตรา 272 เรื่องตัดอำนาจ ส.ว.โหวตนายกฯ เพราะเป็นต้นตอความบิดเบี้ยว เวลาสื่อสารไม่อยากให้สับสนเพราะการเสนอแก้ไขรอบนี้ เเต่ละพรรคมีหลายประเด็น ขณะนี้ อะไรก็ไม่สำคัญเท่าเอา ส.ว.250 ออกจากการเมืองไทย

เมื่อถามถึงกรณีพรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย เห็นไม่ตรงกันเรื่องระบบเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้ง นายพิธา ชี้แจงว่า ไม่เเปลกสำหรับประชาธิปไตยที่มีการถกเถียงในหลายรูปแบบ ซึ่งบัตรเลือกตั้ง 2 ใบมีหลายรูปแบบ ก็คงมีการหารือกันว่า ยังไม่ตกผลึกว่าแบบใดเหมาะสมการเมืองไทยมากที่สุด ยืนยันพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล มีเอกภาพ โดยเฉพาะเรื่องตัดอำนาจ ส.ว. ส่วนเรื่องที่เหลือมีโอกาสพูดคุยในวาระต่อๆไป ยืนยันในความเห็นต่างยังสามารถพูดคุยกันได้

เมื่อถามอีกว่า แต่ยังมีส.ส.ก้าวไกลออกมาโพสตเฟซบุ๊กตอบโต้โจมตีพรรคเพื่อไทย เรื่องบัตรเลือกตั้ง นายพิธา กล่าวว่า ไม่เรียกว่าการโจมตี ที่ผ่านมาเราพูดคุยกันตลอด ยืนยันอะไรเห็นร่วมกัน ก็สนับสนุนผลักดันให้เกิดขึ้น อะไรที่ต่างกันก็พูดคุยถกเถียง ส่วนการโพสต์เฟสบุ๊กตอบโต้นั้น เพราะยังไม่ตกผลึก ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธไม่เข้าร่วม เราพูดกันตรงไปตรงมาในฐานะเพื่อนผู้ร่วมประชาธิปไตยประเด็นสำคัญตอนนี้คือ สว.ไม่ใช่ระบบเลือกตั้ง ตอนนี้ไม่ว่าระบบเลือกตั้งจะเป็นแบบไหน เเต่ถ้าส.ว.ยังอยู่ ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกัน

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดเผยว่า ได้กำหนดวาระประชุมรัฐสภา ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. โดยวันที่ 22 มิ.ย.เป็นการประชุมร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ ส่วนวันที่ 23มิ .ย.จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ จะพยายามทำให้เสร็จในวันเดียว หากไม่เสร็จจะพิจารณาต่อในวันที่ 24 มิ.ย.อีกหนึ่งวัน ในส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น จะดูว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคเสนอร่างแก้ไขมาจำนวนเท่าใด เพื่อจะได้นำไปพิจารณาพร้อมกับฉบับของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นมารอไว้แล้ว โดยมาตรการประชุมรัฐสภานั้น ยังคงเคร่งครัดเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยให้สวมหน้ากากอนามัย 100 % ส่วนการเว้นระยะที่นั่งคงทำได้ไม่เต็มที่ เพราะจำนวนสมาชิกค่อนข้างมาก สิ่งที่ดีที่สุดคือ การสวมหน้ากาก