มิจฉาชีพอาละวาดหลอกขายวัคซีนลัมปีสกิน

ผู้ว่าฯโคราช จับมือ นายกอบจ.ตั้งค่าหัว 10,000 บาท แจ้งเบาะแสจับมิจฉาชีพหลอกขายวัคซีนโรคลัมปีสกิน หลังพบระบาดใน 23 อำเภอ พร้อมจัดกิจกรรมสกัดโรคลัมปีสกิน ในโคกระบือ

16 มิถุนายน 2564 ที่ศาลาประชาคม บ้านตลิ่งชัน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือและกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน โดยหลังจากเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบอุปกณ์น้ำยาฉีดพ่นฆ่าพาหะนำโรคให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บ้านตลิ่งชัน ต.จระเข้หิน
 
นายกอบชับ บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้พบการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ปัจจุบันพบการระบาดของโรคในพื้นที่ 23 อำเภอ โค-กระบือป่วยสะสม จำนวน 9,249 ตัว ตาย 105 ตัว และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปในวงกว้าง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ สูญเสียรายได้และมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสัตว์เพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ หันมาให้ความสำคัญกับการสุขาภิบาลสัตว์หรือการเลี้ยงดูสัตว์ที่ดี ให้กินอิ่ม นอนอุ่น โดยเน้นการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน กำจัดแมลงพาหะ ยุง เห็บ เหลือบและแมลงวัน ที่เป็นตัวกลางในการแพร่กระจายโรคที่สำคัญ ได้แก่ การกำจัดแหล่งน้ำเพาะพันธุ์ยุง การทำความสะอาดคอก กางมุ้งให้สัตว์ ติดไฟไส่แมลง และการใช้พืชสมุนไพร จะทำให้การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสัตว์ที่ป่วยไปสู่สัตว์ตัวอื่นลดน้อยลง

มิจฉาชีพอาละวาดหลอกขายวัคซีนลัมปีสกิน

มิจฉาชีพอาละวาดหลอกขายวัคซีนลัมปีสกิน

อย่างไรก็ตามจากการระบาดของโรคพบว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่า มีวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ไปหลอกจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งต้องบอกว่า วัคซีนดังกล่าวถือเป็นวัคซีนเถื่อน และไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคแต่อย่างใด เนื่องมีแต่หน่วยงานของภาครัฐเท่านั้นที่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้ได้ และจะดำเนินการฉีดให้กับเกษตรกรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากเกษตรกรพื้นที่ใดพบกลุ่มบุคคลเข้ามาแอบอ้างขำหน่ายวัคซีนให้ จงอย่าหลงเชื่อและให้รีบแจ้งผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจทันที เพื่อจับกุมดำเนินคดี โดยทาง จังหวัด ร่วมกับ อบจ.นม พร้อมมอบเงินรางวัลนำจับให้จำนวน 10,000 บาท สำหรับ ประชาชนที่แจ้งเบาะแสไปสู่การจับกุม กลุ่มคนที่แอบอ้างจำหน่ายวัคซีนโรคลัมปี สกิน
 
ด้านนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบัวใหญ่ อำเภอคง อำเภอสีดา อำเภอเสิงสาง และอำเภอครบุรี มีเกษตรกร เข้าน่วมจำนวน 476 ราย แม่กระบือ 514 ตัว โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา และจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันดำเนินการประชุมชี้แจงกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตรวจสุขภาพแม่กระบือ ถ่ายพยาธิ ทำบัตรประจำตัวสัตว์ และเหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อให้แม่กระบือพร้อมรับการผสมเทียมน้ำเชื้อพ่อพันธุ์คุณภาพ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำเชื้อพ่อพันธุ์คุณภาพ ให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ นำมาผสมเทียมให้กับแม่กระบือที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มแล้ว ส่วนในพื้นที่บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี กรมปศุสัตว์ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเลี้ยงกระบือเพิ่มขึ้น เมื่อปี 2560 ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 239ราย แม่กระบือ 239ตัว

มิจฉาชีพอาละวาดหลอกขายวัคซีนลัมปีสกิน

มิจฉาชีพอาละวาดหลอกขายวัคซีนลัมปีสกิน
ปัจจุบันในหมู่บ้านมีเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ จำนวน 264ราย จำนวนกระบือประมาณ 1,000 ตัว เป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงกระบือจำนวนมากเป็นพิเศษ และเกษตรกรได้เลี้ยงกระบือสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 18 ปี มีพื้นที่แหล่งน้ำ และพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกระบือ ชุมชนมีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี และกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านตลิ่งชัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อพัฒนาสายพันธุ์กระบือในพื้นที่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกระบือที่เลี้ยงได้เป็นอย่างดี

มิจฉาชีพอาละวาดหลอกขายวัคซีนลัมปีสกิน

มิจฉาชีพอาละวาดหลอกขายวัคซีนลัมปีสกิน