โคราชยิ้มไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เร่งฉีดวัคซีนให้ครู

โคราชยิ้ม ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ สถานศึกษาป้องกันโควิดเต็มที่ โรงเรียนประถมปากช่องผวา!คลัสเตอร์ เร่งนำครูฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ก่อนเปิดเทอม 28 มิ.ย.นี้

โคราชยิ้มไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เร่งฉีดวัคซีนให้ครู
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2564  นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา กรณีการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ 32 อำเภอ วันนี้ไม่พบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมยอดสะสม 994 ราย เสียชีวิต 13 ราย รักษาหาย 910 ราย และรักษาอยู่ 71 ราย ว่า สถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบของรัฐและเอกชนจำนวนทั้งสิ้น 1,692 แห่ง สามารถเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิ.ย. ได้ 1,650 แห่ง และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนกว่า 1 พันคน พบการปฏิบัติเคร่งครัด เน้นการตรวจคัดกรอง การตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสู่พื้นที่และการเว้นระยะห่างทางสังคม 

โคราชยิ้มไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เร่งฉีดวัคซีนให้ครู

ส่วนการเรียนการสอนได้ลดจำนวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 20 คน ลดกิจกรรมการรวมตัวกัน เพิ่มความถี่การทำความสะอาดจุดสัมผัสรวมทั้งการฉีดวัคซีนบุคลากรทางการศึกษาให้มากที่สุดและต้องใกล้เคียง 100 %

โคราชยิ้มไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เร่งฉีดวัคซีนให้ครู

ด้านนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 (ผอ.สพป.นม.เขต 4 ) เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการพบคลัสเตอร์โควิดในพื้นที่เสี่ยงสูง อ.ปากช่อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ผู้ปกครองหวั่นบุตรหลานอาจติดเชื้อจากการสัมผัสเพื่อนนักเรียน จึงมีคำสั่งให้โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ อ.ปากช่อง จำนวน 73 แห่ง กำหนดเปิดเรียนวันที่ 14 มิย. นี้ โดยมีโรงเรียน 66 แห่ง เปิดวันที่ 28 มิย. วันที่ 2 มิ.ย. เปิด 6 แห่ง และเปิดวันที่ 4 มิ.ย. จำนวน 1 แห่ง แม้นยังไม่เปิดเรียนตามปกติแต่ได้ปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนปลอดภัย 


"สิ่งสำคัญต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ด้วย เพื่อป้องปรามมิให้เกิดการรวมตัวกัน โดยนัดเวลาไม่ตรงกันให้ผู้ปกครองมารับใบงานที่โรงเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาจัดส่งตามจุดนัดหมายในชุมชนหรือบ้านพักอาศัยส่วน โรงเรียนประถมในพื้นที่ อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน เปิดเรียนตามกำหนดเดิมแต่ต้องมีมาตรการตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นม.4 ส่วนใหญ่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 เพื่อให้ครอบคลุมตามเป้าหมายของสาธารณสุข"นายดำเนิน กล่าว 

โคราชยิ้มไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เร่งฉีดวัคซีนให้ครู