ประกาศปิด3โรงเรียน-พบผู้ติดเชื้อโควิด

อุตรดิตถ์ -โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 3 แห่ง หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ปรับการเรียนให้ใบงานตามหลักสูตรการแต่ละช่วงชั้น และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งโรงเรียน
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 (สพป.) เปิดเผยว่า จากที่ จ.อุตรดิตถ์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 99 เป็นนักศึกษาหญิง อายุ 21 ปี กลับจากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงหรือสีแดง มีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่ 6 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จึงเร่งประสานผู้บริหารส่วนศึกษาสำรวจ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงต่ำหรือไม่ พร้อมให้พิจารณาเรื่องการเรียนการสอนทันที เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุกคน อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่กระจายในวงกว้าง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่คัดกรอง สอบสวนโรค ได้รวดเร็ว ครอบคลุม

ประกาศปิด3โรงเรียน-พบผู้ติดเชื้อโควิด

เบื้องต้นมี 3 โรงเรียน คือโรงเรียนด่านแม่คำมัน และโรงเรียนบ้านห้วยทราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 พบผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จึงประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ เป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 16-18 มิถุนายนนี้ และกำหนดเปิดเรียนในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ในช่วงประกาศปิดเรียน ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาจัดการเรียนการสอนโดยให้ใบงานตามหลักสูตรการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้นแล้ว นอกจากนี้ช่วงหยุดเรียนทางโรงเรียนทำการ Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อประกาศปิด3โรงเรียน-พบผู้ติดเชื้อโควิด


"หลังเปิดเรียนมาได้ 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ติดตาม การจัดการเรียนการสอน รวมไปถึง มาตรการคุมเข้มโควิด-19 ของโรงเรียน เป็นไปตามที่กรมอนามัย กำหนด ชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่การ์ดไม่ตก ได้กำชับผู้ปกครอง หากกลับจากพื้นที่เสียงสูง หรือสีแดง หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ต้องรีบแจ้ง และให้ผู้บริหารโรงเรียนติดตามสถานการณ์การระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการเรียนการสอน หรือจำเป็นต้องหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ สามารถกำหนดบริบทการสอนให้เหมาะสม และโรงเรียนที่หยุดเรียนต้องเสนอแผน สอนชดเชย ให้กับนักเรียนด้วย"นายชัยชัย กล่าวประกาศปิด3โรงเรียน-พบผู้ติดเชื้อโควิด


ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.อุตรดิตถ์ ยอดสะสม 104 ราย รักษาหายแล้ว 84 ราย และยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 20 ราย และอ.น้ำปาดและอ.อบ้านโคก เป็นพื้นที่สีเขียวของ จ.อุตรดิตถ์ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากทั้งหมด 9 อำเภอ

ประกาศปิด3โรงเรียน-พบผู้ติดเชื้อโควิด