ทม.ลำพูนอัดฉีด3.5ล.ซื้อวัคซีนทางเลือก

ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน จองวัคซีนทางเลือก4,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคาดใช้งบประมาณ 3,500,000 บาท ขณะที่ประชากรในพื้นที่เขตเทศบาลจองฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 79 เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ พร้อมขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงให้กักตัว 14 วัน เพื่อความปลอดภัยของชุมชน

.

ทม.ลำพูนอัดฉีด3.5ล.ซื้อวัคซีนทางเลือก

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนเปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองลำพูน ได้จองวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มผ่านทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่จะรวบรวมจำนวนจากเทศบาลทั่วประเทศเพื่อจองวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้ทำหนังสือแจ้งความจำนงจองวัคซีนจำนวน 4,000 โดสขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ จำนวนประมาณ 3,500,000 บาท

 


ทม.ลำพูนอัดฉีด3.5ล.ซื้อวัคซีนทางเลือก

ทั้งนี้้ การจองวัคซีนทางเลือกเข้ามาเพื่อต้องการให้ประชากรในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูนได้มีตัวเลือกในการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะได้รับวัคซีนทางเลือกเข้ามาให้บริการได้เมื่อไหร่อย่างไรก็ตามประชากรส่วนใหญ่ได้มีการจองฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณร้อยละ 79 จากจำนวนประชากรในพื้นที่11,000 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางเทศบาลเมืองได้วางไว้


ทม.ลำพูนอัดฉีด3.5ล.ซื้อวัคซีนทางเลือก

ทม.ลำพูนอัดฉีด3.5ล.ซื้อวัคซีนทางเลือก

สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดลำพูนไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อต่อเนื่องเป็นเวลา 11 วัน ซึ่งหากครบ 14วัน ลำพูนจะเป็นจังหวัดที่ปลอดจากเชื้อโควิด-19 ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนจึงได้ออกคสั่งเพิ่มเติม เรื่องมาตรการการกักตัว ผู้ที่เดินมาจาก หรือกลับมาจากหรือร่วมเดินทางมาจากพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี สมุทรปราการสมุทรสาคร ให้ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม Safe Lamphun และดำเนินการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน      

 


ทม.ลำพูนอัดฉีด3.5ล.ซื้อวัคซีนทางเลือก

รวมไปถึงมาตรการการแยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตัวเองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ส่วนผู้ที่เดินทางมาจาก หรือกลับมาจากหรือร่วมเดินทางมาจากพื้นที่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราชนราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สงขลาสุราษฎร์ธานี ให้ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม Safe Lamphun และแยกเพื่อสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชุมชน


ทม.ลำพูนอัดฉีด3.5ล.ซื้อวัคซีนทางเลือก

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับจังหวัดลำพูนได้ทำการฉีดวัคซีนไปไปแล้วทั้งสิ้น16,546 เข็ม ฉีดเข็ม 1 สะสม 11,423 ราย ฉีดเข็ม 2 สะสม 5,123 รายสำหรับผลข้างเคียง เช่น มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ มีไข้ อ่อนเพลียเป็นอาการเพียงเล็กน้อย ไม่พบอาการผิดปกติอื่นๆโดยอาการดังกล่าวจะหายไปได้เองภายใน 2 - 3วัน