สร้างศูนย์กักตัวผู้ต้องขังรายใหม่ สกัดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่เรือนจำ

เรือนจำโคราช การ์ดแน่น สร้างศูนย์กักตัวผู้ต้องขังรายใหม่ สกัดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่เรือนจำ พ่อเมือง กำชับถึงแม้ยังไม่มีผู้ต้องขังติดเชื้อ แต่ต้องยกระดับความเข้มข้นในการคัดกรอง เพื่อป้องกันโควิด19

15 มิถุนายน 2564 ที่เรือนจำกลางคลองไผ่  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  นายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยนายเผด็จ  หริ่งรอด  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ นายศร  ธิติธรรมพฤกษ์  ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสีคิ้ว  นายไพรัชตน์ ขมินทกูล  ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก  อ.สีคิ้ว  และนางพรทิพย์  รัตนชัยฤทธิ์  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินปรับปรุงก่อสร้างเรือนจำชั่วคราวคลองไผ่ เป็นศูนย์ควบคุมผู้ต้องหาระหว่างรอการพิจารณาคดี เพื่อคัดกรองผู้ต้องขังรายใหม่ที่อยู่ระหว่างรอพิจารณาคดีก่อนเข้าสู่เรือนจำ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จากภายนอกสู่ภายในเรือนจำ

สร้างศูนย์กักตัวผู้ต้องขังรายใหม่ สกัดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่เรือนจำ

สร้างศูนย์กักตัวผู้ต้องขังรายใหม่ สกัดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่เรือนจำ

ด้านนายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  สำหรับศูนย์ควบคุมผู้ต้องหาระหว่างรอการพิจารณาคดี ก่อนเข้าสู่เรือนจำนั้น จากการหารือได้มีการใช้เรือนจำชั่วคราวคลองไผ่เดิมที่ไม่ได้มีการกักขังผู้ต้องขัง  มาใช้ประโยชน์ให้เป็นสถานที่ในการคัดกรองผู้ต้องขังรายใหม่ ก่อนส่งเข้าสู่เรือนจำ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ไม่ใช่ รพ.สนาม แต่เป็นที่กักตัวผู้ต้องหารายใหม่ เฝ้าดูอาการคัดกรองโรค เป็นระยะเวลา 21 วัน โดยสามารถรองรับ จำนวนผู้ต้องขังได้ 550 คน แยกเป็นแดนหญิง 150 คน และแดนชาย 400 คน ถึงแม้ว่าเรือนจำทั้ง 6 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังเป็นเรือนจำสีขาว ไม่มีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19แต่อย่างใด แต่ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเข้มข้นในการคัดกรองผู้ต้องก่อนส่งเข้าสู่เรือนจำ จึงต้องมีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับ และเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น 

สร้างศูนย์กักตัวผู้ต้องขังรายใหม่ สกัดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่เรือนจำ

สร้างศูนย์กักตัวผู้ต้องขังรายใหม่ สกัดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่เรือนจำ