โคราชได้วัคซีนเพียง 1.8 หมื่นตัว แต่โค-กระบือมีกว่า 6.8 แสนตัว

ปศุสัตว์โคราช เผยโรคลัมปีสกินระบาดในพื้นที่แล้ว 23 อำเภอ โค กระบือตาย 105 ตัว ระบุได้วัคซีนเพียง 1.8 หมื่นตัว แต่โค กระบือ ในพื้นที่มีมากกว่า 6.8 แสนตัว จึงไม่พอ ขณะที่กระทรวงมหาดไทย ไฟเขียวให้ท้องถิ่นใช้งบช่วยเหลือได้

15 มิถุนายน 2564 นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคระบาดในวัว ลัมปีสกิน ว่า โรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยมาก่อน ดังนั้นจึงเกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว ล่าสุดขณะนี้ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีการระบาดไปแล้วใน 23 อำเภอ โดยมีโค กระบือตายไปแล้ว จำนวน 105 ตัว ส่วนแนวทางการช่วยเหลือ ล่าสุดทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งไปแล้วว่า สามารถอนุมัติงบประมาณสำรองช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคนี้ได้ตามระเบียบราชการ เพราะถือว่าเป็นสาธารณภัย ซึ่งขณะนี้ตนเองก็ได้เข้าไปชี้แจงกับองค์กรปกครองส่วนจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่แล้ว โดยสามารถนำเงินไปจัดซื้อยาฆ่าแมลง ยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และเวชภัณฑ์อื่นๆ ได้ 

โคราชได้วัคซีนเพียง 1.8 หมื่นตัว แต่โค-กระบือมีกว่า 6.8 แสนตัว

ส่วนวัคซีนโรคลัมปีสกินนั้น ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์มาในล็อตแรกเพียง 18,000 ตัว แต่ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีโคและกระบืออยู่จำนวนมากกว่า 680,000 ตัว โดยแบ่งเป็น โคเนื้อ จำนวน 450,000 กว่าตัว โคนม จำนวน 160,000 กว่าตัว และกระบือ จำนวน 70,000 กว่าตัว ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือในพื้นที่อยู่ทั้งหมด 70,000 กว่าราย ดังนั้นวัคซีนจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ เบื้องต้นจึงได้แนะนำเกษตรกรให้ใช้สมุนไพรใกล้ตัว ป้องกันไว้ก่อน เช่น นำยาฉุนมาหมัก ฉีดพ่นตามคอก รวมทั้งใช้ใบสะเดา ใบน้อยหน่า มาคั้นเอาน้ำผสมยาฉุน เช็ดตัวโค กระบือ ซึ่งสามารถป้องกันแมลงที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคไม่ให้มากัดโค กระบือได้เป็นอย่างดี

โคราชได้วัคซีนเพียง 1.8 หมื่นตัว แต่โค-กระบือมีกว่า 6.8 แสนตัว

โคราชได้วัคซีนเพียง 1.8 หมื่นตัว แต่โค-กระบือมีกว่า 6.8 แสนตัว