สุดฮอต!อาชีพรับย้ายโอ่งช่วงหน้าฝน สร้างรายได้งาม

จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ประกอบอาชีพรับจ้างย้ายโอ่ง กำลังช่วยกันย้ายโอ่งแดงใบใหญ่ น้ำหนักประมาณ200กิโลกรัม ไปยังจุดที่ผู้ว่าจ้างได้ระบุไว้ โดยเฉพาะช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ชาวบ้านแต่ละพื้นที่เริ่มเตรียมหาอุปกรณ์เก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ยามหน้าแล้ง บางคนจึงมองเห็นโอกาส ทำอาชีพรับจ้างย้ายโอ่งขนาดใหญ่
  15 มิ.ย.64 จากการสอบถามหนึ่งในทีมงานรับย้ายโอ่ง เปิดเผยว่า การย้ายโอ่งในบริเวณบ้านโดยใช้กำลังคนช่วยกันย้ายหรือการย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ไกลกันมาก จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์รถเข็นขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละครั้งที่รับจ้าง จะคิดราคาแตกต่างกันไป ตั้งแต่100-500บาทต่อโอ่ง ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ส่วนขั้นตอนการย้ายโอ่งแต่ละลูก ดูเหมือนจะง่าย แต่จริงๆ แล้วมีขั้นตอนยุ่งยากมากมาย

สุดฮอต!อาชีพรับย้ายโอ่งช่วงหน้าฝน สร้างรายได้งาม

เริ่มตั้งแต่การใช้เครื่องสูบ สูบดึงเอาน้ำที่เหลืออยู่ในโอ่งออกมาให้หมด แล้วใช้เครื่องมือเซาะร่องให้ก้นโอ่งหลุดจากผิวดินจนสามารถเอียงโอ่งได้ จากนั้น ใช้หลังดันจนกระทั่งก้นโอ่งลอยจากพื้น ส่วนการกลิ้งโอ่งต้องตะแคงโอ่งให้ฐานส่วนที่หนาของก้นโอ่งติดอยู่กับพื้นตลอดเวลา ต้องระวังไม่ตะแคงมากจนเกินไป เพราะโอ่งจะล้ม ทำให้มีโอกาสแตกได้ง่าย และถ้าทำโอ่งแตกก็ต้องชดใช้ ซึ่งในทีมงานมีทั้งหมด5คน ออกตระเวนรับจ้างย้ายโอ่งไปตามหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะในหน้าฝน คนมักนิยมย้ายโอ่งกันมากขึ้น เพื่อเก็บกักน้ำฝนที่ดียิ่งขึ้น รับจ้างย้ายโอ่งแต่ละวัน ทำให้มีรายได้300-500บาทแต่คน ก็ถือว่ารายได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว

สุดฮอต!อาชีพรับย้ายโอ่งช่วงหน้าฝน สร้างรายได้งาม

สุดฮอต!อาชีพรับย้ายโอ่งช่วงหน้าฝน สร้างรายได้งาม