"วิษณุ" เผยแก้รธน.มาตรา 256 ทำคู่ขนาน พ.ร.บ.ประชามติได้ คาดเสร็จพร้อมกัน ไม่ขัดศาลรัฐธรรมนูญ

"วิษณุ" เผยแก้รธน.มาตรา 256 ทำคู่ขนาน พ.ร.บ.ประชามติ ได้ คาดเสร็จพร้อมกัน ชี้ ไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ระบุ ขั้นตอนการแก้ไขม.256 ต้องผ่านวาระ 1 วาระ 2 ทิ้งเวลาไว้ 15 วัน ถึงจะลงมติวาระ 3 จึงจะไปถึงขั้นตอนการไปออกเสียงประชามติ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ยังค้างอยู่ในที่ประชุมรัฐสภา ว่า สามารถทำได้ เพราะเป็นคนละเรื่องกัน และกระบวนการยังอีกยาว การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ต้องผ่านวาระ 1 วาระ 2 ทิ้งเวลาไว้ 15 วัน ถึงจะลงมติวาระ 3 จึงจะไปถึงขั้นตอนการไปออกเสียงประชามติ เพราะฉะนั้นกฎหมายประชามติ ก็จะเดินหน้าต่อไปเองอีกทาง เพราะเหลืออีกไม่กี่มาตรา ก็จะแล้วเสร็จในที่ประชุมรัฐสภา จากนั้นจะเป็นการทูลเกล้าฯ ให้ทรงลงพระปรมาภิไธย ก็คงจะไปเจอกันพอดี

ส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้ทำประชามติก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่มีกฎหมายประชามติรองรับ จะมีไม่ปัญหาใช่หรือไม่ เพราะกฎหมาย 2 ฉบับไปเจอกันพอดี นายวิษณุ ตอบเพียงว่า "ใช่"