กรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบเงิน1.2แสนสนับสนุนฉีดวัคซีน

กรรมการสภาหอการค้าไทย และคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณ 120,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลมีบริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ในจังหวัดศรีสะเกษ

14 มิถุนายน 2564 ที่หอประชุมสวนสาธารณะเกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับคณะประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการ YEC ศรีสะเกษ และกรรมการผู้จัดการ ร้านไพศาลวิทยา อำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมมอบเงินสด จำนวน 120,000 บาท  เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ - พยาบาล ที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนหมอพร้อม และแอพพลิเคชั่นศรีสะเกษพร้อม ตามโครงการ ของคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันรักษาโรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีแนวนโยบายฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษให้ได้อย่างน้อย 70% จากประชากรชาวศรีสะเกษ ราว 1,400,000 คน 

กรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบเงิน1.2แสนสนับสนุนฉีดวัคซีน

โดยวันนี้ยังเป็นการให้บริการฉีดวัคซีนในเข็มที่สองแก่พี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนและฉีดเข็มแรกมาแล้ว ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนฉีดเข็มแรกที่เดิมมีนัดหมายฉีดวัคซีนในวันนี้ 14 มิถุนายน 2564 จังหวัดศรีสะเกษได้มีประกาศเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากการนำส่งวัคซีนจากส่วนกลางยังมาไม่ถึงโดยจะมีการนัดหมายใหม่อีกครั้งในระบบ

กรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบเงิน1.2แสนสนับสนุนฉีดวัคซีน