นครปฐม พบผู้ป่วยโควิด-19ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องอีก 88 ราย

จังหวัดนครปฐม พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นแย่างต่อเนื่องอีก 88 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 1,015 รายและรักษาหายแล้ว 1,360 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตมี 25 ราย .

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครปฐมที่ระบาดระลอกใหม่มีผู้ป่วยรายใหม่ 88 ราย สัญชาติไทย 44 ราย ชาวต่างชาติ 44 ราย มีผู้ป่วยสะสม 2,400 ราย(เป็นระลอกเมษายน 2,227 ราย) กำลังรักษาตัวอยู่ 1,015 รายและรักษาหายแล้ว 1,360 ราย ผู้เสียชีวิต 25 ราย (รายที่ 171 80 366 264 625 269 445 702 459 460 545 353 670 765, 1001,1104,797,833,1036,1094,1446, 1228, 1140, 1430,1369)

นครปฐม พบผู้ป่วยโควิด-19ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องอีก 88 ราย


จากการวิเคราะห์ผู้ป่วยรายใหม่ตามปัจจัยเสี่ยง จำแนกได้ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 55 รายซึ่งมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงคนหนาแน่น 18 รายตรวจเชิงรุกพื้นที่เสี่ยง 36 รายบริษัทผลิตเนื้อไก่สด 16 รายโรงงานหมูปิ้ง ต.ตาก้อง 20รายผู้ป่วย PUI  1 รายสัมผัสเสี่ยงสูงจ.นฐ.19 รายสัมผัสเสี่ยงสูง ตจว. 14 รายผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ป่วยทุกรายได้รับการกักกันและดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมีการตรวจเชื้อ โควิด-19 ในผู้มีความเสี่ยงเพิ่มอีก 545 ราย รวมมีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อแล้ว 80,425 ราย

นครปฐม พบผู้ป่วยโควิด-19ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องอีก 88 ราย

นครปฐม พบผู้ป่วยโควิด-19ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องอีก 88 ราย