ผุด"ครัวเรือนสีขาว"แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน

อุตรดิตถ์ -ตำรวจ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ จัดโครงการ ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ขึ้นที่ หนองคำฮ้อย หมู่ที่ 4 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ เป็นต้นแบบ ครัวเรือนสีขาว เอกซเรย์ผู้เสพ 100 เปอร์เซ็นต์
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ศาลาประชาคม บ้านหนองคำฮ้อย หมู่ที่ 4 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ โดย พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายเคลือ มีสุข ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง เขต 1 และ นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาชน เข้าร่วมงาน โดย พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


ผุด"ครัวเรือนสีขาว"แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการคัดกรองโควิด-19 ตรวจวัดอุณหภูมิ รับเจลล้างมือ และรับหน้ากากอนามัยที่ทาง สภ.เมืองอุตรดิตถ์จัดเตรียมไว้ให้ทุกคน หลังพิธีเปิด ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ พร้อมตัวแทนส่วนราชการทุกเกี่ยวข้อง มอบธงชุมชนยั่งยืนฯ ให้กับตัวแทนจาก 8 คุ้มของหมู่บบ้านหนองคำฮ้อย จากนั้นส่วนงานหลักที่เกี่ยวข้อง ทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำรวจ ,สาธารณสุข ,อปท.ภาคประชาชน ทำบันทึกข้อตกลง( MOU ) นอกจากนี้ยังร่วมลงนามสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว บนป้ายไวนิลขนาดใหญ่ เพื่อนำติดตั้งในชุมชน สร้างความมั่นใจ สร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชน ประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผุด"ครัวเรือนสีขาว"แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน


พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัด โดย สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ขึ้น ได้คัดเลือกบ้านหนองคำฮ้อย หมู่ที่ 4 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ เป็นหมู่บ้านต้นแบบของ จ.อุตรดิตถ์


ผุด"ครัวเรือนสีขาว"แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน

ผุด"ครัวเรือนสีขาว"แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน


โดยได้จัดตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย บูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการเกี่ยวข้องในการทำงานให้ครอบคลุม ชัดเจนทุกด้าน เข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้าน ให้เกิดความคุ้นเคย การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งบ้านหนองคำฮ้อย หมู่ที่ 4 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ มีกว่า 900 ครัวเรือน ประชาชนกว่า 2000 คน นอกจากการอบรมให้ความรู้เรื่องโทษ พิษภัยของยาเสพติดแล้ว ยังจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน เป็น 8 คุ้ม ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด นอกจากนี้ทุกครัวเรือน ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกับชุดปฏิบัติการโครงการฯ ทำการกลั่นกรอง รับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด เอกซเรย์ผู้เสพ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยโครงการมุ่งเน้นที่จะค้นหาผู้เสพ ทุกคน พร้อมมอบธงสีขาว ให้กับครอบครัวที่ปลอดยาเสพติด และเป็นหมู่บ้านต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ผุด"ครัวเรือนสีขาว"แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน