ใช้"ม้า"เป็นพาหนะลาดตระเวน-ลดเหนื่อยล้า

เชียงราย - ผบ.กองกำลังผาเมืองขานรับนโยบาบ ผบ.ทบ.ให้ผ่อนคลายภารกิจลาดตระเวนตามแนวชายแดน เพื่อสกัดลักลอบเข้าเมือง-ยาเสพติด นำม้ามาใช้เป็นพาหนะแทนการเดินเท้า ลดความเหนื่อยล้า


พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 นำม้าเพื่อใช้เป็นพาหนะในการปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวนตามแนวชายแดนแทนการเดินเท้า เพื่อให้กำลังพลลดความเหนื่อยล้าและได้ผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ให้มีการผลัดเปลี่ยนกำลังพลในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ของจังหวัดเชียงราย 

ใช้"ม้า"เป็นพาหนะลาดตระเวน-ลดเหนื่อยล้า

นอกจากนี้ยังได้สร้างความพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ ด้วยการแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายหลัง พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้มีนโยบายให้กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน ได้มีการผ่อนคลายจากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

ใช้"ม้า"เป็นพาหนะลาดตระเวน-ลดเหนื่อยล้าทั้งนี้ในห้วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา หน่วยสามารถ สกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 4 ครั้ง ผู้ต้องหาจำนวน 14 คน การผลักดันจำนวน 7 ครั้ง ผู้ต้องหา จำนวน 16 คน และจะยังคงเพิ่มความเข้มข้น ในการปฏิบัติการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดต่อไป


ใช้"ม้า"เป็นพาหนะลาดตระเวน-ลดเหนื่อยล้า