เลขาฯ สมช.ยอมรับสื่อสารไม่เข้าใจ ทำเกิดปัญหาจัดสรรวัคซีน

เลขาฯ สมช.ยอมรับการสื่อสารเกิดความไม่เข้าใจ ทำให้การจัดสรรวัคซีนมีปัญหา ซึ่งต่างฝ่ายต่างชี้แจงแต่มุมตัวเอง มอบหมายทาง กทม.แถลงชี้แจงข้อเท็จจริงวันนี้แล้ว ยืนยันไม่มีความขัดแย้งระหว่าง สธ.และ กทม.

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค.กล่าวถึงการจัดสรรวัคซีนพื้นที่กรุงเทพ ที่มีปัญหาเรื่องความพร้อมว่า ทั้งหมดยังเป็นไปตามแผน จะมีการแบ่งจ่ายวัคซีนเป็นงวดๆ และทยอยจ่าย แต่ยอมรับว่า การสื่อสารอาจมีปัญหาอยู่บ้าง แต่วันนี้ จะมีการคุยรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนความขัดแย้งของ กทม.และกระทรวงสาธารณสุข ขอยืนยันว่า ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกัน เพียงแค่ต่างฝ่ายต่างชี้แจงงานที่ตัวเองรับผิดชอบส่วนกรณี กทม.อ้างว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ได้ภายในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ เรื่องนี้เป็นความจริง เพราะวัคซีนยังไม่มา ซึ่งวันนี้ (14 มิ.ย.) จะให้ กทม.ชี้แจ้งว่า วัคซีนจะมาเมื่อใด ขณะนี้ไม่มีใครยืนยันได้ว่า วัคซีนล็อตต่อไปจะมาเมื่อไหร่ ทราบเพียงว่าจะมาเดือนนี้ ซึ่ง กทม.ใช้วิธีประมาณการวันที่จะได้รับวัคซีนเท่านั้น"การบริหารฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทาง ศบค.จะเข้ามากำกับดูแลภาพรวม แต่หากวัคซีนทิ้งช่วง หรือมาจำนวนมาก ศบค.ก็สามารถจัดการได้ เพราะขีดความสามารถในการฉีดวัคซีนสูง เมื่อวัคซีนมาน้อยจึงมีปัญหา"

ทั้งนี้การผ่อนคลายกิจกรรม 5 ประเภท พื้นที่กรุงเทพฯ ต้องขอให้ กทม.เป็นผู้ประกาศ เนื่องจากในระบบ หากมีการผ่อนคลายออกมา จะต้องมีการประกาศออกมาก่อน นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ามาตรการต่างๆ ที่กำกับ จะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากในสังคมนั้นมีความต้องการที่จะผ่อนคลายและมีความห่วงใยและมาตรการ