svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

โรงเรียนสาธิตมข.สัปดาห์แรกสลับวันเรียน

14 มิถุนายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)เปิดเรียนวันแรกให้นักเรียนมาแบบสลับวันเรียน อีกทั้งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองลดค่าบำรุงการศึกษา10%ทุกคน ขณะที่บุคลากรในโรงเรียนฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 70

14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษาเปิดเรียนวันแรกบรรยากาศจะมีนักเรียนมาน้อยเนื่องจากยังไม่เปิดแบบเต็มรูปแบบ 100 % เพราะสัปดาห์แรกจะเปิดให้สลับวันเรียนแบบแบ่งกลุ่มตามที่เคยทำเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะมีนักเรียนมาเรียนประมาณ430คนจากทั้งหมด860คนโดยแบ่งเรียนเป็นกลุ่ม1และกลุ่ม2กลุ่มละ35คนต่อห้องซึ่งวันนี้กลุ่ม2จะเรียนออนไลน์ที่บ้านเน้นเนื้อหาออนไลน์ที่ถูกปรับปรุงมาตั้งแต่เทอมที่แล้วเพราะเคยมีประสบการณ์การเรียนออนไลน์มา1ปีทำให้ครูและนักเรียนคุ้นชินกับการเรียนออนไลน์ซึ่งครูเองก็เริ่มปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับนักเรียนได้อย่างดีส่วนภายในห้องเรียนยังคงมีมาตรการเว้นระยะห่างรวมถึงการใช้โรงอาหารและสนามเด็กเล่นโดยจะมีการผลัดเวลาการออกมาใช้ห้องอาหารซึ่งหากกลุ่มแรกใช้เสร็จจะมีการทำความสะอาด1รอบก่อนเปิดให้อีกกลุ่มใช้


ทางด้าน รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้วางนโยบายมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์ขณะนี้คือปรับลดค่าบำรุงการศึกษา 10%ให้นักเรียนทุกคนและจะมีการลดค่าอาหารทุกคนในกรณีหยุดเรียนออนไลน์กำหนดลดอาหารเฉลี่ยต่อคนต่อวันขาดกี่วันก็ลดให้ ส่วนขณะนี้บุคลากรฉีดวัคซีนเข็มแรก 70 เปอเซ็นต์ส่วนคนที่เหลือก็น่าจะตามคิวคือในช่วงปลายเดือนนี้


โรงเรียนสาธิตมข.สัปดาห์แรกสลับวันเรียน
โรงเรียนสาธิตมข.สัปดาห์แรกสลับวันเรียน
นอกจากนั้นยังคงใช้มาตรการเดิมต่อในเทอมนี้โดยให้ผู้ปกครองรับส่งด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น ไม่ให้เข้าไปในโรงเรียน พร้อมกับมีแบบสอบถามก่อนจะเปิดเทอมในการเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์รวมถึงแจ้งว่าไปต่างจังหวัดมาหรือไม่ โดยคอนแทคกับหน่วยปฐมภูมิ123ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์


ด้านนาง เกศิน บัวแพผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาปีที่2รู้สึกมั่นใจในการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโรงเรียนอีกทั้งการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ด้อยกว่าการนั่งเรียนปกติซึ่งพิจารณาจากลูกของตัวเองที่สนุกกับการเรียนออนไลน์และคุ้นชินเพราะเริ่มปรับตัวได้ถึงแม้สัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเรียนเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังมั่นใจในมาตรการ


โรงเรียนสาธิตมข.สัปดาห์แรกสลับวันเรียน

ส่วนคุณหมอในหน่วยปฐมภูมิแจ้งทิศทางของขอนแก่นการติดเชื้อมีทิศทางดีคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่มาจากต่างจังหวัดและวิเคราะห์ว่าสามารถเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบได้100%แต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผปคทางโรงเรียนจึงสลับวันเรียนในช่วงสัปดาห์แรกก่อนส่วนสัปดาห์หน้าถ้าทิศทางยังเป็นยังเป็นลักษณะนี้ก็สามารถเปิดเรียนเต็มที่ได้


โรงเรียนสาธิตมข.สัปดาห์แรกสลับวันเรียน

logoline