เปิดเสียงตามสายเยี่ยมคนติดโควิด-19

นายอำเภอสหัสขันธ์ เปิดเสียงตามสาย ออกเยี่ยมชาวบ้านหลังคนในหมู่บ้านติดโควิด19 มากถึง 3ราย ต้องกักตัวกว่า70ครัวเรือน พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค จากผู้มีจิตศรัทธา ไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจด่านหน้า5เสือ สู้โควิด19พื้นที่ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่3บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ น.ส.แววตานระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยนางเสาวดี จันทร์ดี ท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์ นายสมคะเณย์ จันทร์ดีหน.สำนักปลัด ทต.โนนศิลา นายราชัน คุณาประถม กำนันตำบลโนนศิลา พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอสม. ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ้านคำคา ต.โนนศิลา ที่ต้องกักตัวหลังคนในหมู่บ้านติดเชื้อโควิด1 ถึง3คน และทำให้คนในหมู่บ้านต้องกักตัวกว่า70คน โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเส้นทางที่จะเดินทางไปยังบ้านคำคา ที่มีการตั้งด่านตรวจถึง5จุด

เปิดเสียงตามสายเยี่ยมคนติดโควิด-19
เปิดเสียงตามสายเยี่ยมคนติดโควิด-19
เปิดเสียงตามสายเยี่ยมคนติดโควิด-19


นางสาวแววตานระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่อ.สหัสขันธ์ ปัจจุบันมียอดสะสมติดเชื้อโควิด23รายรักษาหายแล้ว5ราย และรับการรักษาอยู่ในตอนนี้18ราย ในส่วนของบ้านคำคา มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19ทั้งหมด3ราย ซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลสหัสขันธ์ สำนักงานสาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ ได้เข้าswopผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหมู่บ้าน120เคสโดยผลออกมาเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้มติของชาวบ้านทั้งตำบล ได้ลงความเห็นให้ปิดทางเข้าออกทั้งตำบล เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง และลดภาวะความกังวลในชุมชน โดยมีการตั้งด่าน5จุด มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. และ อสม. ปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชม. เพื่อให้ปิดบ้านคำคา เข้าสู่ระบบกักตัว100%ตลอด14วัน ที่มีกว่า70คน โดยมอบหมายให้ทางเทศบาลตำบลโนนศิลา ดูแลความเป็นอยู่และให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่เปิดเสียงตามสายเยี่ยมคนติดโควิด-19นายอำเภอสหัสขันธ์ ยังกล่าวอีกว่าในการปิดหมู่บ้านและกักตัวเป็นความสมัครใจของชาวบ้านและชุมชน เพื่อต้องการหยุดการแพร่เชื้อไวรัสคโรน่า หรือ โควิด19ในพื้นที่ และเป็นการให้ความร่วมมือและเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจหาเชื้อและค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ ทั้งนี้จะปิดหมู่บ้านเป็นเวลา14วันซึ่งจะห้ามบุคคลทั่วไปเข้ามาในหมู่บ้าน หรือหากมีเหตุจำเป็นต้องเดินทาง จะต้องลงทะเบียนและขอออกนอกพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผ่านมาแล้ว3วัน เหตุการณ์ปกตินอกจากนี้ยังบังคับให้ทุก ๆ คนสวมแมส100%ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน รวมถึงการเตรียมตัวรับการฉีดวัคซีน ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งการออกเยี่ยมทุกครัวเรือนอาจจะทำให้ชาวบ้านไม่สะดวก หรือ กังวลเรื่องความปลอดภัย จึงต้องใช้เสียงตามสายของหมู่บ้าน พูดคุยกับชาวบ้านแทน 
เปิดเสียงตามสายเยี่ยมคนติดโควิด-19