เปิดเทอมวันแรกมาตรการเข้มป้องกันโควิด

เปิดเทอมวันแรกอุดรมาตราการเข้มป้องโรคโควิด-19 ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียนมีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่างในการเดิน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ปรับแผนโดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นสลับกลุ่มเรียน เป็นกลุ่มเอและกลุ่มบี สลับวันมาเรียน วันคู่วันคี่

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกโรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นไปอย่างคึกคักหลังจากทาง จ.อุดรธานีวันนี้เป็นการเปิดเรียนวันแรกผู้ปกครองเดินทางมาส่งลูกหลาน เพื่อเข้าเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ครู อาจารย์ ให้บริการ พร้อมมีจุดคัดกรองวัดไข้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทุกคนก่อนเข้าสู่โรงเรียนให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียนมีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ซึ่งได้มีประกาศเลื่อนเปิดสถานศึกษามาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

เปิดเทอมวันแรกมาตรการเข้มป้องกันโควิด
เปิดเทอมวันแรกมาตรการเข้มป้องกันโควิดเปิดเทอมวันแรกมาตรการเข้มป้องกันโควิด
นายสมพงษ์ พลบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนจะยังคงความเข้มงวดในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด-19อยู่เหมือนเดิม เมื่อนักเรียนเข้าถึงโรงเรียนแล้ว จะให้นักเรียนเว้นระยะห่างในการเดิน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัย สำหรับการเรียนการศึกษาทางโรงเรียนได้มีการปรับแผนโดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นสลับกลุ่มเรียน เป็นกลุ่มเอและกลุ่มบี สลับวันมาเรียน วันคู่วันคี่เปิดเทอมวันแรกมาตรการเข้มป้องกันโควิด


เปิดเทอมวันแรกมาตรการเข้มป้องกันโควิดเปิดเทอมวันแรกมาตรการเข้มป้องกันโควิดและสำหรับผู้ปกครองที่ยังเป็นห่วงความปลอดภัยก็ได้จัดการเรียนการสอบแบบที่บ้านโดยการมารับเอกสารไปทำที่บ้าน เพื่อเป็นการลดความแออัด สำหรับในห้องเรียนก็ได้มีการจัดโต๊ะเรียนให้มีระยะห่าง งดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวกัน นอกจากนี้ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ทางโรงเรียนได้มีการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียนต่างๆ รวมไปถึงสถานที่ที่เด็กนักเรียนทำกิจกรรมในด้านการศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อีกทางหนึ่ง

สำหรับบุคลากรของโรงเรียนได้มีการตรวจคัดกรองก่อนเปิดภาคเรียนตามนโยบายของกระทรางศึกษาธิการ และ สพป.อุดรธานีเขต 1 โดยให้ครูทุกคนไปตรวจหาเชื้อโควิดซึ่งรายงานผลมีผลเป็นลบ 100เปอร์เซ็นต์ และครูที่มาจากต่างจังหวัดได้มีการให้เข้ากักตัว14วันครบทุกคน และการทำแบบสอบถามเพื่อป้องการความเสี่ยง ซึ่งบุคลากรครูพร้อมที่จะทำการเรียนการสอน100เปอร์เซ็นต์

เปิดเทอมวันแรกมาตรการเข้มป้องกันโควิด
เปิดเทอมวันแรกมาตรการเข้มป้องกันโควิด