ครูพิษณุโลกยังไม่ได้รับวัคซีน-ลั่นพร้อมเปิดเทอม

พิษณุโลก- ผู้ว่าฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดเรียนวันแรก ในขณะที่ครูส่วนมากของจังหวัดพิษณุโลก ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก แต่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน

ครูพิษณุโลกยังไม่ได้รับวัคซีน-ลั่นพร้อมเปิดเทอม

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ออกตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินความพร้อมรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาที่เปิดเรียนในวันแรก


ครูพิษณุโลกยังไม่ได้รับวัคซีน-ลั่นพร้อมเปิดเทอมครูพิษณุโลกยังไม่ได้รับวัคซีน-ลั่นพร้อมเปิดเทอม
ทั้งนี้ แบ่งการตรวจออกเป็น 5 สาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และปลัดจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมตามโรงเรียนที่กำหนด อีก 4 แห่ง คือ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนจ่าการบุญ และโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ทั้งนี้ โรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน ผ่านมาตรฐานการประเมินความพร้อม - ตามระบบ Thai Stop COVID Plus ซึ่งขณะนี้มี จำนวน 324 แห่ง เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site หรือพื้นที่การเรียนการสอนที่ปลอดภัย

ครูพิษณุโลกยังไม่ได้รับวัคซีน-ลั่นพร้อมเปิดเทอม


ครูพิษณุโลกยังไม่ได้รับวัคซีน-ลั่นพร้อมเปิดเทอมนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรณีที่ผู้ปกครองมีความเป็นห่วงบุตรหลาน ขอให้เชื่อมั่น และมั่นใจว่าทางสถานศึกษาได้มีมาตรการดูแลและบริหารจัดการ เพื่อให้บุตรหลานของทุกท่านมีความปลอดภัย เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา และเมื่อสถานศึกษาเปิดเรียนแล้วจะได้นำผลการปฏิบัติมาเข้าสู่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตินำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันการไม่ให้มีเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายในสถานศึกษาได้


ครูพิษณุโลกยังไม่ได้รับวัคซีน-ลั่นพร้อมเปิดเทอม


สำหรับวัคซีนที่สำหรับครู คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ยังไม่ได้จัดสรรให้กับครู เนื่องจากได้รับมาจำนวนไม่เพียงพอ ต้องรอในล็อตเดือนสิงหาคม เพราะจังหวัดพิษณุโลก มีประชากรที่อยู่ในกลุ่มอายุ 60 ปีและกลุ่มที่มีโรคประจำตัวจำนวนมาก ทำให้วัคซีนมีไม่เพียงพอ จึงขอความร่วมมือครู นักเรียน ผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด


ครูพิษณุโลกยังไม่ได้รับวัคซีน-ลั่นพร้อมเปิดเทอมขณะที่ที่โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงเรียนได้กำหนดให้มีจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปส่งภายในโรงเรียน( ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น ) และจัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าโรงเรียน เจลล้างมือ ตรวจเช็กนักเรียนทุกคนที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าไปภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามาตรการของสบค. ตามมาตร 44 ข้อก่อนหน้านี้ และได้ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดเทอม มีการแยกประเภทของใช้ช้อน-ซ่อม อาหารกลางวันของนักเรียน