ชุมชนตลาด4ชนเผ่า วอนเทศบาลย้ายตลาดคนเดินมาที่เดิม

ชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลสำโรงทาบ รวมตัวยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสุรินทร์ ให้ทางเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ทบทวนการโยกย้ายบรรดาพ่อค้าแม่ขาย ที่ขายของภายในตลาด 4 ชนเผ่า หรือเรียกประชุมประชาคม ให้ได้รับทราบเกี่ยวกับการย้ายตลาด เพราะทุกวันนี้ตลาดถนนคนเดินทุกวันเสาร์ ได้ย้ายไปที่ถนนหน้าเทศบาลสำโรงทาบ, หน้าที่ว่าการอำเภอ, และหน้า สภ.สำโรงทาบ ซึ่งเป็นถนนที่รวมหน่วยงานราชการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน ทำให้ตลาด 4 ชนเผ่าขายของไม่ได้

13 มิถุนายน 2564 ทีมข่าวได้ลงพื้นที่พบตัวแทนชาวบ้านชุมชนตลาด 4 ชนเผ่ากว่า 10 คน ได้ร้องทุกข์ทีมข่าวให้เป็นกระบอกเสียงว่าไม่ได้รับเป็นธรรมจากเทศบาลตำบลสำโรงทาบ จ.สุรินทร์ กรณีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ได้มีนโยบายย้ายสถานที่จัดตั้งตลาดมาที่ถนนหน้าเทศบาล , หน้าที่ว่าการอำเภอ, และหน้า สภ.สำโรงทาบ ซึ่งเป็นถนนที่รวมหน่วยงาน ราชการอำเภอสำโรงทาบไว้ จึงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านชุมชนตลาด 4 ชนเผ่า ซึ่งให้ร้านค้าไปตั้งแผงลอยบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจ ทำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อราชการได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปติดต่อตามที่พึงได้รับ และอาจทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดความล่าช้าได้ พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการค้าขายซึ่งเปิดร้านค้าบริเวณถนนบำรุงพัฒนาฝั่งตลาดเก่าซึ่งเป็นตลาดชุมชน 4 ชนเผ่า ได้รับผลกระทบจากการย้ายตลาด ทำให้รายได้ลดลง และไม่เคยได้รับการแจ้งหรือทำความเข้าใจ ถึงเหตุผลของการย้ายมาก่อนหน้านี้เลย

ชุมชนตลาด4ชนเผ่า วอนเทศบาลย้ายตลาดคนเดินมาที่เดิมส่วนบริเวณที่ตั้งตลาด 4 ชนเผ่าเดิม มีการจัดทำซุ้มประตูทางเข้าตลาด 4 ชนเผ่า รวมถึงมีการตกแต่ง สถานที่ให้แสดงถึงอัตลักษณ์ดั้งเดิมของอำเภอสำโรงทาบ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดทำ และบริเวณที่ย้ายตลาดไปนั้น ภายในปีนี้อาจมีการวางท่อระบายน้ำเพื่อยกระดับถนนตลอดทั้งสาย ซึ่งเป็น โครงการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองอีกด้วย

ตัวแทนชาวบ้านชุมชนตลาด 4 ชนเผ่า กล่าวว่า ที่ทางเทศบาลสำโรงทาบได้มีการย้ายตลาดถนนคนเดิน ทำให้การค้าขายซึ่งเปิดร้านค้าบริเวณถนนบำรุงพัฒนาฝั่งตลาดเก่าซึ่งเป็นตลาดชุมชน 4 ชนเผ่า ได้รับผลกระทบจากการย้ายตลาด ทำให้รายได้ลดลง บางที่ก็ขายไม่ได้เลย ทางชาวบ้านชุมชนตลาด 4 ชนเผ่า ได้ล่ารายชื่อพร้อมกับได้ยื่นหนังสือไปยังนาย เสนีย์ มะโน นายอำเภอสำโรงทาบ และศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอความเป็นธรรม พร้อมกับได้ขอมาทางผู้สื่อข่าวให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงอีกทางหนึ่ง และของวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยย้ายตลาดถนนคนเดินกลับมาที่บริเวณชุมชนตลาด 4 ชนเผ่าที่เดิมก่อน พร้อมกับชาวบ้านต้องการให้ มีการประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนจะมีการย้ายตลาดถนนคนเดินต่อไป

ชุมชนตลาด4ชนเผ่า วอนเทศบาลย้ายตลาดคนเดินมาที่เดิมนายสมบัติ วิวาสุข นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ กล่าวว่า ในส่วนของถนนคนเดิน นั้นได้เปิดให้ทุกวันเสาร์ ส่วนของตลาด 4 ชนเผ่า ทางคณะผู้บริหารเทศบาลสำโรงทาบและทีมงาน ไม่คิดจะยกเลิกหรือรื้อในส่วนของตลาด 4 ชนเผ่าตรงนั้น โดยถ้ามีกิจกรรมมีงาน เราก็จะจัดกิจกรรมไปตลอดทุกครั้ง ซึ่งทางเทศบาลสำโรงทาบอยากจะทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลสำโรงทาบให้เข้าใจ ซึ่งทุกท่านคงจะทราบดีว่าช่วงนี้อยู่ช่วงเชื้อโรคโควิด-19 กำลังระบาด โดยทางหน่วยงานราชการได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ เพื่อที่ไม่ให้ประชาชนอยู่ในคนกลุ่มมากไม่ให้แออัด ซึ่งถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ ส่วนราชการ เป็นถนนเส้นหลักและก็ใหญ่ สามารถที่จะเดินในคนกลุ่มมากก็ได้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนให้เข้าใจ

ชุมชนตลาด4ชนเผ่า วอนเทศบาลย้ายตลาดคนเดินมาที่เดิม

ชุมชนตลาด4ชนเผ่า วอนเทศบาลย้ายตลาดคนเดินมาที่เดิม