ท้องถิ่นพะเยาเข้มสกัดโควิด

พะเยา - ฝ่ายปกครองเมืองพะเยา สนธิกำลังตำรวจ ออกตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่เสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19
เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพะเยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ฝ่ายปกครองตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ยังคงออกตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มของประชาชนที่อาจจะเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วย


ท้องถิ่นพะเยาเข้มสกัดโควิด
นายนพดล สารเก่ง กำนันตำบลท่าจำปี เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของตำบลท่าจำปี ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองพะเยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจตราและลาดตระเวนในพื้นที่ของตำบลท่าจำปีสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ตามนโยบายของจังหวัดพะเยา เพื่อป้องกันการมั่วสุมที่อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
ท้องถิ่นพะเยาเข้มสกัดโควิด

ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่าการดำเนินงานไม่มีปัญหาแต่อย่างใด รวมทั้งชาวบ้านให้ความร่วมมือทำให้พื้นที่ตำบลยังไม่มีประชาชนติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนปัญหายาเสพติดที่สถิติการจับกุมผู้เสพในช่วงนี้ไม่มีแม้แต่รายเดียว
ท้องถิ่นพะเยาเข้มสกัดโควิด


"ฝ่ายปกครองตำบลท่าจำปีได้ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดพะเยาอย่างจริงจัง รวมทั้งการสนับสนุนของอำเภอเมืองที่ร่วมกันออกตรวจทำให้สถิติยาเสพติดลดลง และการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ถึงแม้ว่าจะลดลงแต่ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย" นายนพดล กล่าว